Eerstkomende kerkdiensten

 
Stille Week
Deze dienst is ook de eerste in de Stille Week. Elke dag kun je een Vesper of een Kerkdienst bezoeken. Wij doen als kerk mee met de Oecumenische Vespers in de Grote Kerk op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Zo leven we toe naar Pasen.                                
J.W.O.

Interkerkelijke Vespers

Maandag 15 april, 19.00 uur - Grote Kerk
Ds. Marinus Messemaker
Dinsdag 16 april, 19.00 uur - Grote Kerk
Ds. Jan Willem Overvliet
Organist: Henk Hortensius
Woensdag 17 april, 19.00 uur - Grote Kerk
Ds. Jorne den Boer
Bij de diensten in de Stille week
‘Een nieuw begin’
Bijzondere diensten in het kerkelijk jaar zijn vanouds de diensten van de Paascyclus: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op een bewogen wijze worden wij in deze diensten verbonden met de weg, die Jezus voor ons is gegaan. De weg door de dood heen naar het leven! De diensten zijn mede voorbereid door leden van de liturgiecommissie. We sluiten aan bij het paasthema van de PKN dit jaar: ‘Een nieuw begin’. In elke dienst zal een schilderij centraal staan. Op donderdag en vrijdag is de aanvangstijd 19.30 uur, de dienst op Stille Zaterdag begint om 21.00 uur. (Zie voor verdere informatie bij de desbetreffende diensten)
Ds. Klaas van der Sloot
   
  Donderdag  18 april - Witte Donderdag
Kruiskerk- 19.30 uur 
Ds. Klaas van der Sloot  
Ouderling van dienst Theo Rijsewijk
Tweede ouderling Henk de Jong
Diakenen Annette de Groot, Dick Groenewoudt, Dick Woudenberg, Martha van ’t Klooster, Henk Eijk
Organist Theo te Brake
Koster Jan en Marry Kerssies
   
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor diaconie project.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Witte Donderdag 18 april en Stille Zaterdag 20 april
“Geef hen een nieuw begin”. De collectes van Witte Donderdag en Stille Zaterdag gaan naar de projecten die ZWO dit jaar gekozen heeft voor de spaardoosjesactie.  De drie projecten van ZWO zijn:
Pakistan: versterk de christenen
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel schap en theologie.
Cuba: bloei van de kerk
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien! Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken.
Rwanda: opvang en scholing van weeskinderen
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.
Maakt u dit werk mede mogelijk?
Fred Jansen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 033-2459450
Avonddienst Witte Donderdag
In deze dienst lezen we over en kijken we naar het zogeheten laatste Avondmaal van Jezus. Daarna vieren we het Heilig Avondmaal in een lopende viering. Bijzonder in deze dienst is, dat 14 kinderen (de meesten rond de acht jaar) samen met hun ouders voor het eerst meedoen aan de viering. Deze weken volgen ze als voorbereiding daarop een speciale catechese. Hun namen zijn: Helena Aalten, Daniël Aalten, Laura Alfrink, Nick Arends, Julie-Anne van Barneveld, Sebastiaan van Bokhorst, Bente van Dasselaar, Dorine van Dasselaar, Rosalie Kamphuis, David Koelewijn, Lisa van Leuveren, Lena van Meerveld, Roy Tammes en David Twente. Thema van deze viering: ‘Een nieuw begin aan tafel.
KvdS
   
  Vrijdag  19 april - Goede Vrijdag
Kruiskerk- 19.30 uur 
Ds. Klaas van der Sloot  
Ouderling van dienst Titia van Duinen
Tweede ouderling Theo Rijsewijk
Diakenen Annette de Groot
Organist Dinie Jager-Raven
Koster Jan en Marry Kerssies
   
Collecten
Geen collecte.
Bij de kerkdienst
Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Jezus. Een viering van verstilling en ingetogenheid. De lezingen uit het Johannes-evangelie staan centraal. Muzikale medewerking wordt verleend door de harpiste Marlies van Houwelingen. Het thema van deze Goede Vrijdag is: ‘Een nieuw begin onder het kruis.’
KvdS
   
  Zaterdag  20 april - Stille Zaterdag
Kruiskerk- 21.000 uur 
Ds. Klaas van der Sloot  
Ouderling van dienst Theo Rijsewijk
Tweede ouderling Henk Jan Kraaij
Diakenen Annette de Groot, Marjanne Top
Organist Geurt Albert Buitenhuis
Koster Jan en Marry Kerssies
   
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor diaconie project (heeft dezelfde bestemming als Witte Donderdag)
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Bij de kerkdienst
Op Stille Zaterdag komen we later op de avond bij elkaar in de kerk, omdat deze dienst geldt als een Paaswake. In de vroege kerk werd deze dienst gevierd in de paasnacht. Het was een dienst waarin de doorbraak van het licht werd gevierd. Ook werden mensen gedoopt. Het is een ingetogen dienst van lezingen, zingen, bidden en een korte meditatie. We vieren de overgang van donker naar licht. Van dood naar leven. De nieuwe paaskaars die brandend de kerk wordt binnengedragen is daarvan het lichtende symbool. Aan het licht van die paaskaars mag u vervolgens als kerkgangers uw kleine lichtjes ontsteken. Zo delen wij in het nieuwe leven van de opgestane Heer. Thema van deze dienst op Stille Zaterdag: ‘Een nieuw begin in de tuin.’ We hopen op gezegende en inspirerende vieringen!
KvdS
   
  Zondag  21 april - Eerste Paasdag
Kruiskerk- 09.30 uur 
Ds. Egbert Egberts  
Ouderling van dienst Arie Mak
Tweede ouderling Egbert de Groot
Diaken Rianne Koelewijn
Gastvrouw/-heer Trudy Doornhof, Jan Reitsma, Willy van de Weitgraven
Lector Cor van Rees
Organist Dinie Jager-Raven
Koster Hennie Engel
Jongerennevendienst nvt
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Ingrid van Loo en Lotte van Loo
Groep 3-4 Alice Guliker en Annemarieke Hazeleger
Groep 5-6 Aline Boterenbrood en Linda Buitenhuis
Groep 7-8 Gerda Terwiel en Joanny Terwiel
Oppas Joke van de Bor, José Lozeman, Lien van Dasselaar, Aniek Bouwman, Dianne Kooij
   
Kruiskerk - 18.30 uur 
Ds. Estié, Oldebroek
Organist Theo te Brake
   
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het diaconaat.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
Paaszondag - Collecte voor het Bloemenfonds
Elke Zondag staan er voor in de kerken bloemen. Deze bloemen worden na de diensten bezorgd door vrijwilligers bij mensen die een beetje extra aandacht nodig hebben. Dit kan zijn met jubilea en andere hoogtepunten, maar ook bij moeilijke momenten in het leven van onze gemeenteleden. Even laten weten dat we als gemeente aan ze denken. Dit is een mooie traditie die thuishoort in een kerk die midden in de samenleving staat. Omzien naar elkaar, dat is wat we als gemeente willen doen. De kosten van deze bloemen worden betaald van giften vanuit de gemeente. Heel vaak zijn dat giften van mensen die in het verleden zelf al een keer de bloemen hebben gekregen of beseffen dat deze aandacht voor elkaar zo belangrijk is. Het overige deel wordt aangevuld vanuit de diaconie. Hierdoor weet het Bloemenfonds zich gesteund zodat ze hun werk kunnen blijven doen.
Als diaconie willen we graag met u delen waar we het geld van de collectes aan besteden. Dit geeft u inzicht wat de diaconie doet. De collecte voor zondag 21 April willen we graag bestemmen voor het Bloemenfonds. Doet u mee!
Fred Jansen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 033-2459450
Bij de kerkdiensten
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8.
Verhaal: Jezus is opgewekt. N.a.v. Lucas 24:1-10.
21 april: Pasen, een nieuwe start - Lucas 24:1-10
Uitleg projectverbeelding
De grote rugzak is leeg. Alle stenen zijn eruit. Er zijn geen belemmeringen meer. Het is groot feest vandaag, Jezus heeft de dood overwonnen en geeft ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven. God kiest, God redt… Kies jij ook?
Jezus laat zijn aardse leven achter zich en laat zijn Hemelse leven aan ons zien. Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven, en niet alleen Hij, maar ook door Hem mogen wij eeuwig leven. Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Pasen is voor Jezus een nieuwe start en niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en Hem wil volgen tijdens zijn levensreis.