Eerstkomende kerkdiensten

 
 
   
  Zondag 9 december - 2e Advent
Kruiskerk- 09.30 uur
Ds. Jan Willem Overvliet  
Ouderling van dienst Anta van den Noort
Tweede ouderling Titia van Duinen
Diaken Henry Lozeman
Gastvrouw/-heer Eef van de Pol, Willy van Weitgraven, Meindert Zuur
Lector Edith Schuiling
Organist Theo te Brake
Koster Sije Veenstra
Jongerennevendienst Ora
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Anneloes Dekker en Maria van Middelkoop
Groep 3-4 Margrit van de Braak en Tessa van de Pol
Groep 5-6 Linda Buitenhuis
Groep 7-8 Mark Doornhof
Oppas Annemiek Wennekes, Teuny Lozeman, Edwin Kamphorst, Fabiënne Molenaar, Anneloes Dekker
   
Kruiskerk - 18.30 uur
Ds. Egbert Egberts  
Organist Dinie Jager-Raven
   
  Wooncentrum De Pol - 10.30 uur
Ds. Egbert Egberts  
Ouderling van dienst Marijke Flierman
   
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het pastoraat (PKN).
De tweede collecte is bestemd voor de kerk
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
9 december - Collecte Pastoraat
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt.
De Protestantse Kerk brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Het aantal plaatsen wordt het komende jaar uitgebreid.
Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vormen van leren, zoals de e-learning ‘pastorale gesprekken’. E-learning maakt gebruik van afwisselende leermiddelen zoals filmpjes en stellingen. Vrijwillige werkers in het pastoraat kunnen de leerstof zelfstandig verwerken, op een zelfgekozen tijdstip en locatie. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat.
Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.
Van harte aanbevolen!
Fred Jansen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 033-2459450
 
Bij de kerkdiensten
 
Jongerennevendienst voor klas 1 t/m 3.
Thema: Ik en mijn zelfbeeld, n.a.v. Psalm 139:1-15 en 23-24.
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8.
Verhaal: Aankondiging van de geboorte van Jezus, n.a.v.  Lucas 1:26-38..
 
Uitzendingen.
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid.
 
9 december: Lucas 1:26-38
Thema: Wat U doet is goed.
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen,
Ook in het leven van Maria grijpt God in. Ze leeft in hetzelfde bezette land en is nog niet getrouwd. Gods engel brengt haar een nog onwaarschijnlijker bericht: ze zal zwanger worden door Gods Geest. God zelf zal de vader zijn van haar zoon, de Messias, Gods eeuwige Zoon.
Maria stelt geen vragen (over Jozef, over de dreigende schande) en zegt maar één ding, in stille verwondering: wat U doet, HEER, is goed. U wil ik dienen. Zij zal als moeder, Gods Zoon dragen en zo als gelovige het Licht dragen. Bewonderenswaardig: een jong meisje in een donkere wereld, zeker van Gods zegen.
 
Ochtenddienst zondag 9 december
Zondagmorgen zal het gaan over de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria (Lucas 1: 26vv.). In deze dienst zijn de zangers van “Garmoniya” uit de Oekraïne weer bij ons te gast. Zij komen elk jaar rond de Kerstdagen naar Nederland en treden dan op in diverse kerken en zalen verspreid door het hele land.
De laatste keer dat ze in bij ons in de Kruiskerk waren is drie jaar geleden. De zanggroep bestaat uit twee vrouwen en een man. Het zijn professionele zangers die graag ons willen laten genieten van hun talent. En op die manier kunnen ze ook wat geld meenemen naar hun toch wel arme land.
We hopen op een mooie bijzondere adventsdienst!
Elders op de site kunt u iets lezen over hoe er in de Oekraïne Kerst en Nieuw Jaar gevierd wordt. Hun kalender loopt niet gelijk op met die van ons.
Ds. J.W.O.
 
Avonddienst zondag 9 december
Tweede zondag van Advent
Advent is een tijd van verwachten en verlangen. Daar sta ik graag met u bij stil in deze dienst.
Graag tot zondag!
Ds. Egbert Egberts