Zelf weer een kerkdienst bijwonen?

AANMELDEN. Zie het artikel hieronder: Kerkdiensten in Corona tijd - Stand van zaken juli 2020

 

Eerstkomende kerkdiensten

 
De speciaal samengestelde Corona-diensten zonder publiek zijn alleen via televisie of internet te bekijken/beluisteren. En wel via de volgende manieren:
  • Live op de televisie om 9.30 uur via A1 Regio TV. De kanalen zijn: Telford 1340; Ziggo 36 cq 333, KPN 1340, T-Mobile 728 en Xs4All 1340.
  • Op internet kunt u de uitzending op elk tijdstip vanaf 22 maart 9.30 uur bekijken of beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul dan ‘Kruiskerk Nijkerk’ in bij ‘vind u kerk’, klik op de lichtblauwe balk met ‘Kruiskerk Nijkerk’ en er komt in uw scherm de uitzending van 22 maart te staan (met alle eerdere uitzendingen eronder). Klik dan naar keuze op ‘luisteren’ of ‘kijken’ achter de dienst van 22 maart.
  • Kerkomroep.nl is ook te vinden op deze site: Klik op "Eredienst" en vervolgens opnderaan op "Kerkomroep". Klik daar bovenaan de pagina op de link naar kerkomroep.nl en u komt op het deel "Kruiskerk". NB. De beperkingen in bandbreedte bij kerkomroep.nl zijn opgeheven. Ieder zou de dienst nu via dit medium moeten kunnen ontvangen.
  • Directe link naar A1: https://kerktv.a1mediagroep.nl/player/kruiskerk/ 

Daarnaast kan men ook kijken naar een korte dienst uitgezonden door de EO op NPO2. De tv-kerkdienst bestaat uit een bijbellezing, gebed, enkele liederen en een overdenking. 

 

Eredienst op zondag 16 augustus 2020

Aanvang:                  9.30 uur
Voorganger:              Ds. Jan Willem Overvliet
Ouderling van dienst: Jelly Postma
Lestor:                      Hermi van Middelkoop
Organist:                  Theo te Brake
Zang:                        Annie Nederhand
M.m.v.:                      Martijn Plomp en Johannes Hulshof; viool en cello (of bas)

Collectedoelen:
1e collecte – Diaconie (kerk in actie) Zending
2e collecte – Kerk
3e collecte – Onderhoud gebouwen

Bij de Eredienst
Voor zondag 16 augustus heb ik nog eens Annie Nederhand gevraagd om te komen zingen en Martijn Plomp en Johannes Hulshof om viool en cello (of bas) te komen spelen. Ik kan zelf intens genieten van de muziek, die zij maken en hoop dat vele mensen dit ook zo kunnen beleven. De Schriftlezingen zullen zijn Jesaja 56: 1 – 8 en Mattheus 15: 21 -28. Een vrouw roept Jezus om hulp voor haar zieke dochter. Waarom reageert Jezus in eerste instantie afwijzend? Wat houdt hem tegen om haar te helpen?
J.W.O.

Kerkdiensten in Corona tijd - Stand van zaken juli 2020.

 

We zijn, sinds het vorige artikel, inmiddels ruim een maand verder. Kerkdiensten zijn weer mogelijk. Met in achtneming van de anderhalve meter regel biedt onze kerk ruimte aan maximaal 100 kerkgangers. Diensten mogen ondersteund worden door zangers en musici. Ook is gemeentezang onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk.

De kerkenraad heeft indertijd besloten voorlopig (in ieder geval tot 1 september) door te gaan met uitsluitend online diensten. Voor diensten met een ‘bijzonder’ karakter, waarbij overigens de gasten uitgenodigd worden, maken we een uitzondering.
Op woensdag 8 juli 2020 heeft de Kerkenraad een nieuw besluit genomen. Per 6 september zijn we voornemens de diensten weer open te stellen voor een beperkt aantal kerkgangers per Eredienst .

Echter, de organisatie van kerkdiensten in corona tijd is vanwege de veiligheid ingewikkeld. Veel zaken gaan anders. Denk daarbij aan een uitnodigingsbeleid - u kunt alleen maar komen als u uitgenodigd bent -, de looproutes, het feit dat men geen vrije keus heeft qua zitplaats, niet kunnen koffie drinken na afloop of even op een ander wachten na de dienst. De ontmoeting en het zijn van één gemeenschap kan nog maar beperkt plaatsvinden. De diensten blijven - voor en na 6 september- via A1 omroep uitgezonden worden.

Voordat we beginnen met een fysieke Eredienst moeten er een aantal randvoorwaarden geregeld zijn.
Allereerst willen we graag weten wie de kerkdiensten graag fysiek bij willen wonen. Bij gezinnen dienen alle gezinsleden genoemd te worden! Als we inzicht hebben in de aantallen, kunnen we kijken naar een uitnodigingsbeleid. Uiteraard kan men altijd van mening veranderen.
We hebben ook een aantal coördinatoren nodig: mensen die de gezondheidsvragen kunnen stellen, letten op de looproutes, plaatsen aanwijzen en ook tellen. Daarnaast een uitvoerder van het uitnodigingsbeleid. Zij/hij nodigt gemeenteleden uit.

De organisatie van een Eredienst vraagt een behoorlijke voorbereiding. En zonder de hulp van de coördinatoren en uitnodiger(s) gaat het niet lukken om deze diensten vorm te geven. Wij roepen gemeenteleden op zich aan te melden voor deze functies. Dat kan via onderstaand E-mailadres. Onder vermelding van naam en gewenste functie (coördinator en/of uitnodiger) en adres.
Wilt u vanaf september in de mogelijkheid worden gesteld om de Erediensten bij te wonen, meldt u dan vrijblijvend aan met vermelding van alle namen en geboortedata plus het adres. Bent u niet zo handig met internet dan is er vast wel een gemeentelid die u wil helpen met uw aanmelding.

Helaas, wij zien het graag ook anders, worden de diensten alleen opengesteld voor gemeenteleden die zich hebben aangemeld.

Voor beide aanmeldingen kunt u het speciale E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruiken.

Het is waardevol om weer samen te kunnen komen, elkaar in de ogen te kijken en elkaar (figuurlijk) vast te kunnen houden. Veiligheid staat daarbij voorop. Ook daarbij willen we denken aan onze medemens.

De kerkenraad.

 
Collectes

Het is mogelijk tijdens kerkdiensten uw collectegaven met behulp van de GIVT-app te geven. Als u dat wilt; dit zijn standaard de doelen:
1e collectedoel: Diaconie
2e collectedoel: Kerk
3e collectedoel: Onderhoud gebouwen.
U kunt ook maandelijks uw bijdrage overmaken. De doelen voor de eerste collecte staan hieronder vermeld. Bijdragen voor het 2e en 3e collectedoel kunt u overmaken op de de navolgende rekening:
NL64RABO 0347 8009 39 - t.n.v. Geref. Kerk van Nijkerk onder vermelding van: Collectes maand ... .

Voor de maand juni willen wij u wederom vragen de doelen te steunen door een bedrag over te maken. Weet dat elk bedrag, groot of klein, van harte welkom is. De opbrengst wordt in juni verdeeld over de volgende doelen:

01 juni 2020 ZWO
07 juni 2020 Zending (Kerk in Actie)
14 juni 2020 Avondmaalscollecte KIA Noodhulp Corona
21 juni 2020 Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
28 juni 2020 Hospice Nijkerk

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0347 8094 64. t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk. Voor deze actie volstaat de vermelding “gift juni”. Wilt u een ander speciale actie of doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving. U kunt ook gebruik maken van de Givt-app. Op deze manier blijven wij met z’n allen, ook in financieel opzicht, omzien naar elkaar!
Hartelijk dank!

Jan van den Born Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.