Eerstkomende kerkdiensten

 
  Zondag  26 januari 2020
   
Kruiskerk- 09.30 uur -School-, Kerk-, Gezinsdienst
Ds.Jan Willem Overvliet  m.m.v. kinderkoor Eigenwijs!
Ouderling van dienst Theo Rijsewijk
Tweede ouderling Monique Vedder
Diaken Dick Groenewoudt
Organist Dinie Jager-Raven
Lector nvt
Gastvrouw/heer Suzan Buenk, Jan Reitsma, Willy van de Weitgraven
Koster Jan Kamphorst
Jongerennevendienst onbekend
Kindernevendienst  
groep 1-2 Marieke Rustenhoven en Leonie van Keulen
groep 3-4 Marlien van de Bunt, Hilda van de Stelt en Willemijn van Keulen
groep 5-6  Mark Doornhof
groep 7-8  nvt
Oppas  Jenneke Hogeveen, Elize van Maanen, Leonie van Keulen
   
  Kruiskerk - 18.30 uur
Ds. J. Visser-Sonneveld, Nijkerkerveen  
Organist  Geurt Albert Buitenhuis 
   
 
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het Schoolproject.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
 
Bij de kerkdiensten
 
Jongerennevendienst voor klas 1 t/m 3.
Thema: ??
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 6.
Verhaal: De ballingen mogen terug naar hun land, n.a.v. Ezra 1-3:7.
 
Beeld en Geluid
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid. Meer info in het jaarboekje pagina 30.
 
Ochtenddienst zondag 26 januari
Zondagmorgen staan we in de Gezinsdienst stil bij Handelingen 28. Het kinderkoor Eigenwijs! komt zingen en we hopen dat het een fijne dienst mag worden voor iedereen. Voor de kinderen tot en met groep 6 is er kindernevendienst.
J.W.O.