Het goede leven - Bloeien in Gods licht

 

“Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven”.

Dit is de introductie op de website van de PKN over het jaarthema “Het goede leven”. Elk jaar kiest de Protestantse Kerk een jaarthema ter inspiratie en reflectie. Ik ontkom er ook zelf niet aan om na te denken over de vraag wat dit thema voor mij persoonlijk betekent.

“Het goede leven” klinkt in eerste instantie als een soort ultiem streven om het allerhoogst haalbare te bereiken. Als we de juiste keuze maken en de juiste dingen doen, dan …

Ik zie het meer als een uitnodiging om deel te nemen aan “het goede leven”. Een uitnodiging van God die aan ons vraagt om op hem te vertrouwen en je leven met Hem te delen. Voor mij als Christen is “Het goede leven” een leven met God. Waarbij God en mijn geloof verweven zijn in mijn dagelijkse bestaan. Ik voel mij gedragen door Hem, ik weet dat Hij er voor mij is en dat geeft zoveel rust en kracht. Een leven zonder God kan ik mij dan ook niet voorstellen.

Als werkende moeder worstel ik best wel eens om een dagelijkse invulling te geven aan “Het goede leven”. In een wereld waar veel op jonge gezinnen afkomt, werk, school en sporten is het hard werken om alles in goede banen te leiden. Kinderen worden overvoed met de sociale media. Om dan ook tijd vrij te houden of te maken voor geloofsopvoeding valt dan ook niet altijd mee. Ons gezin heeft het geholpen om structuur aan te brengen en duidelijke afspraken te maken. Maar misschien nog wel belangrijker proberen we uit te leggen waarom we bepaalde keuzes maken. Mijn motivatie om mij in te zetten voor deze gemeente als Jeugdouderling heeft er ook mee te maken dat ik wil laten zien wat ik belangrijk vind in het leven. Voor mij is de kerk een essentieel onderdeel in mijn leven. Het is de plek waar ik rust vind en geïnspireerd wordt. Dit ik wil dan ook graag doorgeven aan mijn kinderen en anderen. Daarnaast wil ik onderdeel van een gemeenschap zijn waarin iedereen zich welkom voelt in het huis van God. Tot slot betekent “het goede leven” voor mij ook dat je naar elkaar omziet. Dit hoeft echt niet iets groots of iets meeslepends te zijn, maar maak tijd voor elkaar vrij. Wees een luisterend oor en help waar dit mogelijk is. Maar geniet ook van elkaars aanwezigheid en vier het leven samen.

Het goede leven met God betekent dus niet automatisch een leven vol met geluk en voorspoed. Iedereen weet dat het leven ontzettend zwaar is of kan zijn. Op zulke momenten lijkt het goede leven ver weg, maar weet dan dat je er niet alleen voor staat. Om het goede leven te ervaren vraagt dit om overgave en vertrouwen op God. Durf jij je daaraan over te geven en je daarvoor ook in te zetten? Jij en ik mogen bloeien in Gods licht. Dit vind ik een prachtige en hoopvolle boodschap die wij mogen uitdragen naar de mensen om ons heen.

Nanda Tammes- van Mondfrans
Voorzitter Jeugdteam