Eerstkomende kerkdiensten

 
 
  Zondag  15 december 2019 - 3e Advent
   
Kruiskerk- 09.30 uur
Ds. Klaas van der Sloot  
Ouderling van dienst Hielke Wolters
Tweede ouderling Cobi van Bokhorst
Diaken Petra Cornelissen
Gastvrouw/-heer Marja Berkloo, Willy van de Weitgraven, Meindert Zuur
Lector Mieke van Hofwegen - van de Lugt
Organist Dinie Jager-Raven
Koster Jan Kamphorst
Jongerennevendienst Carolien en Jan
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Frouke Bloemendal, José Lokhorst en Asmara Lokhorst
Groep 3-4 Margrit van de Braak en Tessa van de Pol
Groep 5-6 Alice Guliker en Annemarieke Hazeleger
Groep 7-8 Mark Doornhof
Oppas Annemiek Wennekes, Petra Kamphorst, Anneloes Dekker
   
Kruiskerk - 18.30 uur
Ds. Jan Willem Overvliet  
Organist Geurt Albert Buitenhuis
   
 
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
 
Bij de kerkdiensten
 
Jongerennevendienst voor klas 1 t/m 3.
Thema: Kijk wijzer! N.a.v. Johannes 8:30-36.
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8.
Verhaal: De gerechtigheid van de Heer, n.a.v. Micha 6:1-8.
 
Beeld en Geluid
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid. Meer info in het jaarboekje pagina 26 en 27.
 
3e adventZondag 15 december: Micha 6:1-8 
Projectthema: God vraagt gehoorzaamheid
God is rechtvaardig en belooft vrede. Eens zal Hij Koning zijn en alles goed maken. Maar deze beloften vragen wel om een antwoord. Ze vragen van ons gelovig te leven. Maar hoe doe je dat. Micha zegt: je kunt God niet gunstig stemmen met grote offers. We leven van genade. We krijgen Jezus, de Vredekoning, als onverdiend geschenk. God eist als antwoord daarop geen geweldige offers, maar trouw en liefde. Doe elke dag wat goed is, in alle grote en kleine dingen. Ga de weg die God je wijst. Dan groeien de vrede en het geluk die God door Jezus brengt. Dan zien mensen door jou heen de Koning van de vrede.
KvdS
 
Avonddienst 15 december
Zondagavond zullen we stil staan bij Galaten 3:26 en 27: “Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. ”In deze dienst mogen we Fara en Arvid Plomp dopen. Zij mogen delen in het verbond van God met ons mensen.                                                        J.W.O.

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy