Organisatie

Organisatie pastoraat. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van het pastoraat is dat we doen wat belangrijk is met de mensen die daartoe bereid zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basispastoraat en bijzonder pastoraat. Hoe wordt dit gedaan? De gemeente wordt georganiseerd in 3 Wijkteams met 7 clusters waar het basispastoraat wordt geregeld. Daarnaast is er een Jeugdteam en kennen we een pastoraal werker voor het ouderenpastoraat. De teams werken onder verantwoordelijkheid van de Kleine Kerkenraad. Ter verduidelijking een schets:

 
WIJKPASTORAAT
Elk wijkteam heeft een ouderling als teamcoördinator. Hij/zij maakt deel uit van de Kleine Kerkenraad en heeft contacten met het jeugdteam en de pastoraal werker. Daarnaast zorgt zij/hij voor de toerusting van de ambtsdragers en voor de organisatie van wijkbrede activiteiten (wijkmiddagen).
Elk cluster krijgt een ouderling als clustercoördinator. Hij/zij is verantwoordelijk voor de afstemming van de pastorale activiteiten binnen het cluster, organiseert clusterbrede activiteiten (groot huisbezoek) en levert steun daar waar een ouderling gevraagd wordt. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt in het cluster. In het cluster zitten ook een diaken voor specifiek diaconale zaken en een aantal wijkbezoekers.
De wijkbezoekers onderhouden de pastorale contacten. Dit kan variëren van het voeren van een geloofsgesprek tot het uitsluitend onderhouden van het contact of het afleggen van een attentiebezoek. Bij het begin van het seizoen worden in de clusters afspraken gemaakt over wie welke werkzaamheden verricht. Daarbij wordt gekeken naar de adressen, maar ook naar de werkzaamheden. Dit kan inhouden dat er wijkbezoekers zijn die zich specifiek richten op attentiebezoeken en anderen die zich meer richten op het geloofsgesprek.
 
JEUGDTEAM
Het Jeugdteam houdt zich bezig met de grote lijnen van het jeugdwerk. Ze denken na over beleidszaken en toekomstplannen, waarbij ze zich richten op het behouden en verbeteren van de positie van de jeugd binnen de kerk. Daarnaast organiseren ze regelmatig leuke activiteiten en zijn ze het aanspreekpunt voor alle jeugdwerkvormen én alle jeugd! Aan het jeugdteam is een jeugdwerker toegevoegd; Heidi Koster.
Jeugddiaconaat
Het jeugddiaconaat is de schakel tussen het jeugdwerk wat door het Jeugdteam wordt georganiseerd en de diaconie. Zo wordt de hulp van jongeren ingeschakeld bij activiteiten die door de diaconie worden georganiseerd. Omgekeerd kan dit ook het geval zijn dat we diaconale zorg inzetten in het jeugdwerk. Contact met elkaar is hier het kernwoord.
Contact tussen de jongeren van verschillende kerken in Nijkerk vindt onder andere plaats via Nicea Young. Via social media of de groepsapp kunnen jongeren op de hoogte worden gehouden van jongerenactiviteiten en jeugddiensten die in de verschillende kerken worden georganiseerd. Zo kunnen jongeren deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd voor nieuwe Nijkerkers (statushouders), zoals bijvoorbeeld voetbal of stadswandelingen.
 
OUDERENPASTORAAT
Het pastoraat voor de bewoners van de zorglocaties de Pol & Zilverstaete, Arkemheen & Beatrixflat en St. Jozef & Venepoort wordt verzorgd door de pastoraal werker. Daarnaast verzorgt zij pastoraat voor de ouderen van 75 jaar en ouder in de secties 2,19, 20 en 21 van wijk A. De zorglocaties blijven behoren tot de wijken. Daar vallen ze ook onder de zorg van de ouderling/wijkbezoeker en de wijkpredikant vervangt de pastoraal werker bij afwezigheid.
Pastoraal medewerker, Alice van Veen.

 


↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy