Agenda

V&T - Joodse beeldvorming van Jezus
Dinsdag, 30. Januari 2018, 20:00 - 22:00
Joodse beeldvorming van Jezus
Inleider: Marcel Kemp uit Amersfoort
 
In het licht van de geschiedenis van pogroms, verguizing en vernietiging van het Europese Jodendom, waarbij christenen en een bepaalde christelijke theologie een grote rol speelden, is het verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse is getoond in de stichter van het christendom: Jezus.
 
Hoe kijkt men in joodse kring nú tegen Jezus aan? Dat varieert enorm. Er wordt niet alleen op verschillende wijzen 'afstand' genomen van een Jezus-in-christelijke-context, maar er zijn ook joodse schrijvers en denkers die Jezus als 'joodse broeder' voluit herkennen en erkennen. Daarbij gaat het om de kijk op Jezus van o.a. Leo Baeck, René Süss, Shalom Ben-Chorin en Pinchas Lapide. Interessante vraag is tenslotte of joodse visies op Jezus ook voor christenen vandaag aanleiding kunnen zijn Jezus anders te verstaan . . .

Info: Gerrit van den Berg
Datum: dinsdag 30 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 3,--

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI