Agenda

Download als een iCal bestand
V&T - Liturgie in hedendaagse tijd
Maandag, 2. Maart 2020, 20:00 - 22:00
Liturgie in hedendaagse tijd
Inleider: Richard Bot uit Rotterdam
 
Een orde van dienst voor het vieren van liturgie kent door de eeuwen heen vele varianten. Toch zijn er een aantal constante factoren die zo wezenlijk zijn voor iedere liturgieviering dat zij altijd op de achtergrond aanwezig zijn. Bij het nadenken over de gewenste vorm van een liturgieviering zouden die altijd als een soort ‘raster’ op ons netvlies moeten liggen. Dat geldt zowel voor mensen die op pioniersplekken zoeken naar een wezenlijk andere vorm dan wat gebruikelijk is, als voor hen die deelnemen aan vieringen waar men wil staan in de traditie van de eigen kerk (reformatorisch of rooms-katholiek) en op zoek is naar aanpassing of vernieuwing binnen die traditie. Als voor een christen de overtuiging geldt dat God ons bestaan vormgeeft, wat betekent dat dan voor de vormgeving van een liturgieviering? Wat is het fundament en wat is daarvan de betekenis?
Richard Bot zal in zijn lezing deze vragen als vertrekpunt nemen.
Onze liturgievieringen kunnen sterk aan kracht winnen als we de werkelijke geest (‘fundament’) ervan beter begrijpen en die ook ten uitvoer brengen in de vormgeving, zodat onze vieringen recht doen aan wie God is.
Dr. Richard Bot is Diocesaan referent voor Kerk, Interieur en Kunst. Hij is medewerker liturgie en kerkmuziek (bisdom Rotterdam), docent Gregoriaans & Katholieke kerkmuziek (Conservatorium van Amsterdam) en dirigent-organist (St. Laurentiuskerk, Voorschoten).
Als theoloog en vakmusicus heeft hij zich intensief beziggehouden met de vormgeving van de liturgie en de liturgische muziek: hij publiceerde o.a. een omvangrijk proefschrift over de ontwikkeling en het liturgisch functioneren van de r.-k. kerkmuziek in Nederland vanaf 1903 tot en met 1969 (Zingt allen mee, Utrecht/Kampen, 2003). Hij is mede-oprichter van het praktijkschrift voor liturgie en kerkmuziek, Continuo.
 
Info: Bea Berends
Datum: maandag 23 maart 2020
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,--
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy