Agenda

Download als een iCal bestand
V&T - Het Onze Vader als joods gebed
Woensdag, 11. November 2020, 20:00 - 22:00

Het Onze Vader als joods gebed
Inleider: Peter van ‘t Riet

Het Onze Vader wordt al eeuwenlang gezien als een christelijk gebed. In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. Voordat de tekst van het Onze Vader uit Matteüs 6:9-13 vers voor vers besproken wordt, geeft de lezing eerst een inleiding in de joodse gebedsopvatting en de joodse gebedspraktijk. Het verschil tussen gebed in het christendom en het jodendom wordt uitgelegd. Daarna worden de inleidende verzen besproken die voorafgaan aan het Onze Vader en waarin Jezus zijn gebedsopvatting verwoordt (Matteüs 6:5-9). Deze blijken geheel overeen te komen met de opvattingen van zijn joodse omgeving. Vervolgens komt de tekst van het Onze Vader vers voor vers aan de orde en laat de spreker zien dat deze naadloos aansluit bij de joodse gebeds- en levenspraktijk.

Info: Gerrit van den Berg (033-2453482)
Datum: woensdag 11 november 2020
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree: € 4,-

Vanwege de RIVM voorschriften en die van de plaatselijke kerken, gelden komend seizoen een aantal regels, zodat de avonden Coronaproof kunnen worden ingevuld:
- van tevoren telefonisch aanmelden is verplicht. Dat moet bij het commissielid dat bij de activiteit genoemd wordt. Vanaf een week vóór genoemde activiteit tot 16 uur op de dag van de activiteit; u zult dan gevraagd worden naar gezondheid, telefoonnummer of e-mailadres;
- de anderhalve meter afstand houden spreekt voor zich;
- houdt u aan de looproutes en de aanwijzingen van de commissieleden;
- betalen met gepast geld, € 4,- per avond;
- koffie/thee vooraf gaat niet lukken, voor in de pauze zoeken we met de kosters nog naar een goede oplossing;
- jassen, dassen e.d. moet u bij zich of aan houden.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy