Agenda

Download als een iCal bestand
V&T - Eredienst van het hart
Maandag, 8. Maart 2021, 20:00 - 22:00

Eredienst van het hart - leren van joodse spiritualiteit
Inleider: Michael Mulder

De dagelijkse gebeden worden in het jodendom ook wel ‘offerdienst van het hart’ genoemd. Hoewel de dagelijkse offerdienst in de tempel al lang niet meer bestaat, blijft deze op een bepaalde manier doorgaan in de gewone praktijk van veel gelovige Joden. Er is geen altaar meer, waarop offers worden gebracht. Maar er is wel een eettafel, waar de eredienst in huis wordt voortgezet. Wat heeft ons dat te zeggen? Wat kunnen we daarvan leren als christenen? Enkele vragen die gesteld worden:
- Waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël?
- Wat kunnen wij leren van de manier waarop joden hun geloof in God beleven?
- Op welke manier wordt in het jodendom gebeden?
- Waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God?
- Op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het eigen geloofsleven?

Dr. Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament, Judaïca en Kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool te Ede. Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies, waarvan hij van 2006 - 2019 directeur was. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Israël in Romeinen 10’. Voor gesprekskringen schreef hij met collega’s binnen het Centrum voor Israëlstudies o.m. ‘Hoezo Israël - Gespreksstof voor Bijbelkringen’ (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016).

Info: Gerrit van den Berg (033-2453482)
Data: maandag 8 maart 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-

Vanwege de RIVM voorschriften en die van de plaatselijke kerken, gelden komend seizoen een aantal regels, zodat de avonden Coronaproof kunnen worden ingevuld:
- van tevoren telefonisch aanmelden is verplicht. Dat moet bij het commissielid dat bij de activiteit genoemd wordt. Vanaf een week vóór genoemde activiteit tot 16 uur op de dag van de activiteit; u zult dan gevraagd worden naar gezondheid, telefoonnummer of e-mailadres;
- de anderhalve meter afstand houden spreekt voor zich;
- houdt u aan de looproutes en de aanwijzingen van de commissieleden;
- betalen met gepast geld, € 4,- per avond;
- koffie/thee vooraf gaat niet lukken, voor in de pauze zoeken we met de kosters nog naar een goede oplossing;
- jassen, dassen e.d. moet u bij zich of aan houden.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy