Jolijn van de Veen

 

 

 

 

 

Pionieren        

Terugblik en vooruitblik Schepping en Evolutie


Vorige week vrijdagavond 27 september was theoloog Mart Jan Paul in onze kerk te gast om in gesprek te gaan over de thema’s schepping en evolutie. De avond vond plaats in de kerkzaal en was live te volgen via www.kerkomroep.nl.
De avond was opgezet vanuit de setting van het programma College Tour. Jan van de Kuinder ging in gesprek met Mart Jan Paul over God, geloof, Bijbel en schepping. Tijdens de pauze konden mensen vragen noteren en na de pauze konden deze ook gesteld worden. De avond was eigenlijk te kort, want er waren veel vragen. Hoe kan dat ook anders over zo’n groot onderwerp?!
Deze avond was de eerste van een tweeluik. Vrijdagavond 11 oktober hopen we in gesprek te gaan met Marnix Medema, hij doceert aan de Universiteit van Wageningen en zijn specialisatie gaat richting de bioinformatica. Marnix Medema is christen, maar heeft in zijn werk ook veel te maken met de evolutietheorie. We hopen door gesprek en vragen hier meer over te weten te komen! Wees dus welkom vrijdagavond 11 oktober! De avond start om 20.00 uur in de Kruiskerk.

Werkgroep Toekomst

   

Schepping of evolutie

 
Afgelopen vrijdag was de eerste avond in het thema creatie-evolutie. Na een gezellige bak koffie of thee werd de gastspreker Dr. Mart Jan Paul door Jan van de Kuinder aan de tand gevoeld over zijn visie van het Oude Testament. De schepping staat in Genesis zeer beknopt beschreven, maar het is voor de mens wel belangrijk om te weten hoe wij geschapen zijn, omdat er in de Bijbel meerdere keren naar verwezen wordt. Niemand die nu leeft is erbij geweest, dus het is niet te zeggen hoe concreet alles gegaan is. De kern van het geloof wordt er echter niet anders door. Na de pauze werden vragen van het publiek beantwoord: of er een begin was, hoe Mart Jan tegen alle archeologische vondsten kijkt, vragen over de hof van Eden, halfgoden, (gevallen) engelen en de Geest Gods werden beantwoord en ook of hij twijfelt(de) aan het bestaan van God. Al met al een heel boeiende avond. Na afloop van deze interessante bijeenkomst bleek dat meningen soms verdeeld waren en bleven. Ik kijk nu al uit naar het vervolg op vrijdag 11 oktober wanneer er vanuit het evolutie-standpunt geredeneerd wordt!
 
Hermien van Bokhorst-van de Veen