Waarom ga je naar de kerk?

Recentelijk klonk die vraag in de kerk. Wat zijn je drijfveren om die stap te maken? Het was een open vraag en daarmee een oproep tot zelfonderzoek.
Ongeveer 50 jaar geleden schreef Professor Van Ruler hier een boekje over. Hij bedacht 21 redenen om naar de kerk te gaan. Een aantal zal ik hier noemen:
 
1. Om een kans op een bekering niet te missen.
Als je naar de kerk gaat, kan het gebeuren dat je geraakt wordt door het Woord, door de toverstaf van de Geest. Het is niet de enige reden om naar de kerk te gaan. Dat zou te eenzijdig zijn. Maar het is mogelijk. Hoe zou een mens anders ooit christen worden?
 
2. Om een gewoonte vol te houden
Vaste dingen in je leven, die je doet zonder erover na te denken, geven rust en structuur. Maar wanneer je alleen naar de kerk gaat uit gewoonte, kan dit gemakkelijk het karakter krijgen van een sleur. Sommigen zeggen: “ik ga alleen naar de kerk als ik er behoefte aan heb; dan is het pas echt”. Is dat echt waar? Is het niet veel eerder luiheid, gemakzucht en traagheid waar je je dan door laat leiden? Brengt het geloven ook niet de plicht met zich mee om naar de kerk te gaan?
 
3. Om een traditie voort te zetten
Traditie betekent vooral verbondenheid met het voorgeslacht. Je kunt van huis uit gewend zijn om naar de kerk te gaan. Je ouders deden het en jij doet het ook. De traditie zet je voort en dat voelt goed.
 
4. Om het bestaan ten volle te beleven
Het Christelijk geloof weet dat de mens een schepsel is en ook een schepsel in de tijd. Om te kunnen leven moet een mens uit zichzelf treden. En zo treedt hij voor het aangezicht van zijn Schepper. Een mens moet ook uit zijn eigen huis treden om het huis van God te kunnen betreden. Als christen ervaren we de wereld en het leven als een goddelijk geschenk. Dat beseffen we alleen als we veel aan God denken. In de kerkgang treedt de mens geheel voor Zijn aangezicht. Naar de kerk gaan is een lijfelijke en publieke, openbare en openlijke vorm van aan God denken en dus van het zich bewust zijn dat men er is. Vanuit de kerkdienst wordt het hele zijn en het hele bestaan doorleefd.
 
5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.
Dit is wellicht het meest eigene van een kerkdienst. De lofprijzing is een samenstelling van twee woorden: loven en prijzen. Naar de kerk gaan betekent samen een kniebuiging maken voor onze Schepper. Het is dienstbaar zijn aan God. In de lofprijzing wordt de dankbaarheid tot dankzegging. Het zingen is een wezenlijk element in de liturgie. We zingen niet om het zingen maar om God te prijzen. Door onze lofprijzing wordt zijn glorie groter. Hij troont op onze lofprijzing.
 
6. Om de wereld voor te dragen
Wie naar de kerk gaat moet niet kiezen: of de wereld of de kerk. We nemen de hele wereld mee naar de kerk en dragen haar op aan God. Dat doen we in onze voorbeden. Onze Verlosser is in heel de wereld geïnteresseerd en we mogen al de dingen van de wereld aan Hem voorleggen.
 
7. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden
Een kleine anekdote: Een man kwam thuis en zijn vrouw vroeg: “waar ben je geweest?” Hij zei: “naar de kerk”. Zij: “waar had de dominee het over?” Hij: “over de zonde”. Zij: “wat zei hij daarover?” De man: “dat het niet mocht”.
De zonde is natuurlijk niet het enige wat in de kerk ter sprake komt. Het hoort er wel bij. Christenen komen naar de kerk om te belijden dat ze zondaar zijn en de genade in Christus nodig hebben.
We gaan naar de kerk om ons bestaan tot op de bodem te doorgronden. Door de prediking kunnen we onszelf onderzoeken en ontdekken waar het ons aan schort.
 
8. Om het heil te ontvangen
We hoeven ons daar niet voor te schamen. Want heil is een wonderbaarlijke werkelijkheid. Het betekent eigenlijk dat er redding uit onze verlorenheid is voor onze ziel en ons lichaam.
Dan wordt je kind van God en ontvang je de kracht van de Geest om Gods wil te doen en nog veel meer, al gaat dat met vallen en opstaan.
Levenslang hebben we het nodig om naar de kerk te gaan om het heil telkens weer te ontvangen. Daarom zegt Paulus ook duidelijk: “verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet!” In de prediking, de genadeverkondiging en ook in de zegen wordt ons het heil voor ogen gesteld. Verlies het niet uit het oog of uit je hart!
 
9. Om tot het licht te komen
We gaan naar de kerk om ‘verlicht’ te worden. We verstaan daaronder dat we in de prediking onderricht worden en onderwijs krijgen in de ware leer.
In de kerkdienst schijnt dat licht met name in de Schriftlezing en de prediking. Het licht van Gods openbaring schijnt niet alleen over ons verstand, het dringt ook door tot de diepten van ons hart met alle duisternis en somberheid die daarin leeft.
Veel mensen in onze gemeente vragen zich af: waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan? Wellicht denken ze nog eens na over deze vraag, als ze dit lezen. Er zijn veel redenen om te gaan en het vol te houden! Je zou het ook kunnen samenvatten tot: de verbinding met God onderhouden en de verbinding met jezelf en de mensen om je heen.
 
Ds Jan Willem Overvliet
 

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy