Nieuws van de Werkgroep NKK

Het is u mogelijk opgevallen dat de afgelopen weken een aantal nieuwe lichtmasten rond de Kruiskerk zijn geplaatst. In afwachting van het gereedkomen van de nieuwbouw langs de Callenbachstraat worden er te zijner tijd tussen kerk en nieuwbouw ook nog een paar extra geplaatst.
De vorderingen van die nieuwbouw valt ons allen vast wat tegen. Zoals het er nu naar uitziet verwachten wij dat de buitenwerkzaamheden rondom de Kruiskerk pas aan het eind van het 1e kwartaal 2018 kunnen worden afgerond. Dat is vervelend, maar het is ook maar even niet anders.
Deze en komende weken wordt de beplanting rondom de Kruiskerk door vrijwilligers aangebracht.
Na het gereedkomen van eerder genoemde nieuwbouw wordt de bestrating langs die kant van de kerk verder afgerond en zal ook daar de beplanting verder worden aangebracht. De mogelijkheden tot het parkeren van fietsen worden dan natuurlijk ook beter.
Over het ruimtegebruik door auto’s en fietsen nog even het volgende:
• Aan de Venestraatkant is er plaats voor 8 auto’s; 4 links en 4 rechts. Deze zijn met name tijdens kerkdiensten specifiek bedoeld voor mensen die moeilijk ter been zijn, dan wel mensen vervoeren die moeite hebben met lopen.
• Voor het parkeren van fietsen wordt u dringend verzocht dit langs de erfafscheidingen te doen en ook de andere zijkant goed te gebruiken.
Het is absoluut niet de bedoeling dat u uw fiets langs of tegen de achtergevel van de Kruiskerk parkeert!
Namens werkgroep NKK,
Peter van Hofwegen

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2017   Leden   Account aanmaken?   ANBI