Van gemeente naar gemeenschapszin 1


eindverslag van een opdracht en adviezen voor een uitkomst

Jan van de Kuinder, ouderling met een speciale opdracht
Kruiskerk Nijkerk, 23 januari 2021

Samenvatting
Het verslag geeft antwoord op de vraag aan een ouderling, gesteld door het moderamen, om te kijken naar de onderlinge relaties van de vele activiteiten die plaats vinden in onze kerk. Op het moment van de opdracht was er nauwelijks sprake van samenhang. Dit alles met het oog op een verminderend aantal leden. En hoe hierbij de activiteiten vol te houden of deze zelfs, zo nodig, te beperken.
Al doende bleken er meer belangwekkende zaken te bestaan die een verbinding met de uitkomst van de opdracht hebben. Daarom wordt ingegaan op de werkwijze van het kernteam, met name hoe om te gaan met de vrijwilligers. De centrale rol van goede communicatie komt aan bod. Evenals de betekenis van de jongere generaties (20-45jr). Gemeenschapszin krijgt een centrale plaats toebedeeld, met als kernwoord samen. Door middel van geloof, door materiële bijdragen en door persoonlijke inzet wordt aan alle leden nadrukkelijk gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen in het voortbestaan van onze kerk. Het is Gods kerk, Hij zal zeker Zijn deel doen, maar er ligt ook een niet te negeren opdracht voor ons.

Vooraf

Vooral de sessies die enkele malen in de Kruiskerk plaatsvonden na de ochtenddiensten, in het kader van ideeën en aanpak rond het afstoten van de Goede Herderkerk en de verbouw van de Kruiskerk, hebben mij geïnspireerd me aan te bieden voor een taak binnen onze kerk. Het toenmalige enthousiasme en de getoonde betrokkenheid bij de ontwikkelingen vond ik hartverwarmend.
Anderzijds stemden de opmerkingen gemaakt tijdens een symposium in de Fonteinkerk, met als onderwerp 600 jaar kerk in Nijkerk, door enkele belangrijke protestantse wetenschappers en opiniemakers, allen met een (oude) relatie tot Nijkerk, tot nadenken. Waar andere kerken redenen voor voortbestaan hadden, waren die voor de Gereformeerde Kerk, zich weinig onderscheidend, zo werd gezegd, niet erg florissant. Welke waarde je aan zo’n uitspraak ook wilt hechten, het was voor mij mede een aanzet om actief te worden.

Opdracht

In 2015 trad ik toe tot de kerkenraad in de functie van ouderling met een speciale opdracht. In het voorgesprek met de voorzitter en de 1e secretaris werd afgesproken dat ik mij zou gaan bezighouden met de kerk als organisatie. De kern van de opdracht was: probeer wat te doen aan een organisatie waarin veel gebeurt, maar door te weinig mensen en ook nog door groepen die amper weet hebben van elkaar. In mijn eigen woorden, hoe maak je van een losse groep eilanden een samenhangende archipel. Hiermee was het hoofddoel geformuleerd.
Diverse ontwikkelingen voegden doelen toe. Onderdelen die aanpak behoefden als plaats en behoud van de jongere gemeenteleden, vrijwilligersbeleid, communicatie, gebrek aan betrokkenheid in het algemeen ondanks grote betrokkenheid bij een relatief kleine groep en daarnaast de stand van zaken ten aanzien van gemeenschapszin. Al gauw bleek trouwens dat al deze aspecten een sterke samenhang vertonen. In het vervolg van dit verslag zal ik op ieder onderdeel ingaan.

Toekomst

Allereerst sloot ik mij aan bij de Werkgroep Toekomst. Deze actieve en inventieve werkgroep was inmiddels aan de slag gegaan met een kerkenraadsopdracht die uiteindelijk het project Stad op een berg zou worden, een inventarisatie van de plaats en toekomst van de groep 20 tot 45-jarigen in onze kerk. Vanuit deze werkgroep ontstonden trouwens de Groep 20-45 en de CommunicatieCie. Later werd door de Werkgroep Toekomst begonnen alle groepen actievelingen in de kerk of afgevaardigden daarvan bijeen te krijgen in hanteerbare, zo veel mogelijk samenhangende groepen. Vooral om te kijken of men gezamenlijk meer zou kunnen doen of ten minste iets van elkaar leren. Tijdens die bijeenkomsten bleek dat dit initiatief steeds erg op prijs werd gesteld. Volgens zeggen kregen de vrijwilligersgroepen weinig aandacht van de kerkenraad, zelfs voelde men zich nogal eens veronachtzaamd. De conclusie was dan ook: vooral doorgaan met deze bijeenkomsten.
Recent, ook in opdracht van de kerkenraad, formuleerde de werkgroep, na onderzoek, tevens een advies over de avonddiensten. Om enkele belangwekkende activiteiten van de werkgroep te noemen.
~~~~~~
Hier stopt het verslag voor vandaag! Volgende week gaat het verder en in totaal vijf afleveringen wordt het gehele rapport met de adviezen in Het Kompas afgedrukt. Bent je benieuwd naar de rest en wil je daar niet op wachten? Of heb je het verslag graag compleet in handen? Stuur mij een email en dan stuur ik je de volledige rapportage en adviezen met bijlagen toe. Ook op de website van de kerk kun je het vinden. Ongetwijfeld gaan we het in onze kerk nader over dit stuk hebben. Dat is prima. Al pratend kunnen we duidelijk krijgen waar we staan en in welke organisatorische richting onze toekomst ligt. Voor alle duidelijkheid: dit is een praatstuk, geen vastgesteld toekomstbeeld! Iets vaststellen in deze doen we met z’n allen.

Jan van de Kuinder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy