Kerkenraad september - november 2017.

Beste gemeenteleden, hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten die de afgelopen tijd (september t/m november 2017) zijn besproken in de kerkenraad:
-Ds. Klaas van der Sloot is zover hersteld dat hij weer werkzaamheden op kan pakken. Hij gaat dit opbouwen tot 50%. Er is een commissie ingesteld die gaat onderzoeken hoe de vacature die ontstaat het beste ingevuld kan worden. De werkgroep Toekomst is gevraagd om hierin mee te denken. De extra aandacht die nodig is voor de doelgroep 20-40 jarigen wordt ook in deze vacature meegenomen.
-In Het Kompas en in de afkondigingen worden voor ambtsdragers, gastvrouwen en predikanten de voornamen gebruikt.
-Er is een programma aangeschaft, zodat op het scherm in de hal van de Kruiskerk aangegeven kan worden waar en op welke tijd de diverse activiteiten in de zalen plaatsvinden.
-Als er twee ochtenddiensten zijn, dan duurt de eerste dienst maximaal één uur. Afgesproken is dat bij twee diensten overdag de avonddienst dan vervalt.
-Er is een nieuwe opzet gemaakt voor het bestuur van de kerk, waarin alle ambtsdragers meer ruimte krijgen om mee te denken. De Grote Kerkenraad heeft ingestemd om volgens deze opzet te gaan werken en dit in juni 2019 te evalueren.
-De Grote Kerkenraad gaat akkoord met het verzoek van familie Overvliet om de pastorie aan de Bernhardstraat 5 aan hen te verkopen. Ook stemt de Grote Kerkenraad in met de procedure die het College van Kerkrentmeesters hiervoor heeft opgesteld.

Met vriendelijke groet,
Anneke van den Pol-Grevelink,
Secretaris kerkenraad

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI