Kerkenraad December 2017.

Beste gemeenteleden, hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten die in december 2017 zijn besproken in de kerkenraad:
 
- Op voorstel van de commissie die ingesteld is voor de invulling van de 50% vacature van ds. Van der Sloot, is besloten dat er twee parttime HBO theologen gezocht zullen gaan worden die zich met name gaan richten op het kinder- en jeugdwerk/activeringswerk onder de 20-40 jarigen én pastoraal werk in een wijk van ca. 450 personen met veelal jonge gemeenteleden. Het is de bedoeling dat ze op 1 september 2018 gaan beginnen.

- Werkgroep Toekomst was te gast in de kerkenraad. De werkgroep heeft vier speerpunten opgesteld voor het komende jaar, waaraan zij wil werken:
• Realisatie van voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijke erediensten.
• Gemeenschapszin bevorderen door diverse activiteiten in de kerk, naast de kerkdiensten.
• De groep 20-40 jarigen betrekken in de kerk.
• Maatschappelijke betrokkenheid van de kerk optimaliseren, eventueel in combinatie met andere kerken.

Met vriendelijke groet,
Anneke van den Pol-Grevelink,
Secretaris kerkenraad

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI