Verslag Kerkenraad januari 2018

Beste gemeenteleden, hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten die in januari 2018 zijn besproken in de kerkenraad:
 
- De Commissie van Kerkrentmeesters gaat een nieuwe koster/beheerder werven voor de Kruiskerk, i.v.m. het naderend pensioen van de huidige koster. Belangrijke taak van deze koster/beheerder wordt het aansturen van vrijwilligers en het coördineren van de bezetting van de zalen in de Kruiskerk.
- De kerkenraad is gestart met een nieuwe vergaderstructuur, om meer openheid en betrokkenheid te creëren onder de ambtsdragers. Bij alle kerkenraadsvergaderingen zijn alle ambtsdragers uitgenodigd en kunnen ze de stukken op de website downloaden. Het kernteam (voormalige kleine kerkenraad) is in ieder geval aanwezig op alle kerkenraadsvergaderingen. Twee maal per jaar wordt de gemeente geïnformeerd over de voortgang tijdens een informele bijeenkomst, aansluitend aan de kerkdienst. Daarnaast wordt twee maal per jaar gemeenteoverleg georganiseerd, wanneer de kerkenraad o.a. de begrotingen, de jaarrekeningen en de beleidsplannen bespreekt.
 
Met vriendelijke groet,
Anneke van den Pol-Grevelink,
Secretaris kerkenraad

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy