Actie Kerkbalans 2018

In onze kerkdiensten op zondag 4 februari meldden wij u dat de telling van de Actie Kerkbalans positief is en zelfs een lichte stijging laat zien in de toezeggingen.
Op zaterdag 3 februari is het voor het college van kerkrentmeesters altijd een spannende dag. Dan tellen wij alle binnengekomen toezeggingen.
Vanaf half negen ’s morgens brengen onze bijdrage lopers de enveloppen binnen. Een ploeg van kerkrentmeesters en vrijwilligers gaat dan aan de slag met het in kaart brengen van de toezeggingen. Het resultaat hiervan is dat we met deze toezeggingen een sluitende begroting 2018 kunnen presenteren. Dus toch een bescheiden trots en zeker dankbaar voor al uw toezeggingen.
Enkele feiten op een rij:
Vergelijken we het aantal toezeggingen van 2018 met 2017 dan zien we dat het aantal toezeggingen bijna gelijk is gebleven; van 1355 toezeggingen in het jaar 2017 naar 1353 toezeggingen in dit jaar.
In bedragen betekent dit in grote lijnen: toezeggingen in 2017 € 433.000,- ; toezeggingen in 2018 € 443.000, -.
226 leden hebben een hogere toezegging gedaan dan vorig jaar. 106 leden hebben een lagere toezegging gedaan dan vorig jaar.
Allen die meegeholpen hebben de actie Kerkbalans 2018 tot een succes te maken bedankt!
Maar zeker ook u, lid van onze gemeente, zeer bedankt voor uw toezegging.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk Bos
Voorzitter Bijdragencommissie

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI