Verslag vergadering kerkenraad februari 2018

In de vergadering van de kerkenraad op 14 februari zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
• De werkgroep Nieuwe Kruiskerk (NKK) is uitgenodigd en legt in hoofdlijnen eindverantwoording af. De gespecificeerde financiële verantwoording tot 31 december 2017 wordt doorgenomen. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is positief over deze afrondende notities en de kerkenraad gaat akkoord. De werkgroep NKK met de taakgroepen worden opgeheven en het CvK zal het beheer overnemen.
De werkgroep NKK is na jaren van oriëntatie en voorbereiding in oktober 2014 gestart. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het huidige gebruik van het multifunctionele gebouw. We mogen als gemeente trots zijn op het eindresultaat. Belangrijk voor ons is om een actief en stimulerend beleid te voeren voor eigentijdse, inspirerende en vernieuwende kerkelijke en maatschappelijke activiteiten.
De werkgroep, taakgroepen en alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de ver(nieuw)bouw van de Kruiskerk worden bedankt. De verbouwing is goed geweest voor de samenhorigheid in onze gemeente.
Op individuele basis zijn sommige leden van de taakgroepen onder verantwoording van het CvK nog actief.
• Tijdens de kerkdiensten kan er geparkeerd worden op het Wheemplein. Ook kan ’s ochtends gebruik worden gemaakt van de parkeergarage die zondag open is van 9.00 tot 18.30 uur. Op zondag is het gratis parkeren.
• We hebben gediscussieerd over de eisen waar een document aan moet voldoen om door de kerkenraad in  behandeling te worden genomen en waar vervolgens besluitvorming over plaatsvindt.
• De kerkenraad gaat akkoord dat de Praatpaal in overleg met ons, gebruik kan maken van de ruimten in het Trefpunt (zalen van de Kruiskerk). Ze maken hier vooral na schooltijden gebruik van.
• Onze kerkdiensten worden uitgezonden via internet www.kerkomroep.nl  Degenen die niet graag in beeld zijn,  kunnen gebruik maken van de zitplaatsen onder het orgel en op de galerijen. Alle andere delen van de kerkzaal kunnen in meer of mindere mate in beeld worden gebracht.
 
Arie Mak

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy