Collectebestemming Kinderkerstfeest

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Met Kerst vragen we samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision met de actie ‘Geloof, Hoop en Syrië’ specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.

Kinderen in asielzoekerscentra hebben traumatische ervaringen en missen hun vertrouwde omgeving. Hun leven is vol onzekerheden. Stichting De Vrolijkheid laat hen met creatieve activiteiten en liefdevolle aandacht weer even onbezorgd kind zijn. Voor €15 krijgt een vluchtelingenkind in Nederland een creatieve workshop.


↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI