Wereldwijd verbonden …

Week 7: 10-16 februari 2019
België, Luxemburg en Nederland..

Voorbeden: Week 7

Dank voor:
•De Protestantse Kerk in Nederland, dat zij mag blijven getuigen van de zichtbare eenheid van de kerk.
•christenen, die een sterk getuigenis afgeven voor gerechtigheid en vrede in onze wereld.
•Van Gogh, Rembrandt, v.d. Brueghel, Vermeer en allen die door hun kunst ons met nieuwe ogen hebben leren zien.

Bid voor:
•Verdraagzaamheid en wederzijds respect tussen de Vlamingen en Walen in België.
•Drugsgebruikers en mensen die drugs verkopen, dat ze troost en kracht vinden in God in plaats van drugs.
•Vitaliteit van de kerk om opnieuw diegenen aan te trekken die hun belangstelling voor kerk en geloof hebben verloren.
•De honderden asielzoekers aan de grenzen, die terug worden gestuurd naar waar ze vandaan kwamen; en voor allen die worden uitgezet, zonder enige hoop op een betere toekomst.
•Een gezonde en open discussie tussen degenen die geloven en zij die dat niet doen; tussen degenen die geboren zijn in deze landen en degenen die later kwamen, zodat mensen zich niet laten verleiden tot het ontwikkelen van raciale vooroordelen.
•Om respect voor elkaars identiteit.
•Buren, dat zij in vrede met elkaar mogen leven in plaats van elkaar te behandelen met onverschilligheid en achterdocht.
•Jongeren die geen baan kunnen vinden na het afronden van hun opleiding.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 7
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/283903518 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy