Wereldwijd verbonden - Week 25: 16-22 juni 2019

Brazilië
Brazilië is een groot land, rijk aan mensen, maar ook rijk aan mineralen en grondstoffen en met een moderne industrie. Toch leven velen onder de armoedegrens als gevolg van de ongelijke inkomensverdeling. De speculaties met landbouwgrond hebben ertoe geleid dat slechts een kleine groep een groot deel van het land bezit. Miljoenen landarbeiders hebben niets of te weinig om hun gezin te kunnen voeden. Onder het mom van misdaadbestrijding zijn in Brazilië honderden kinderen vermoord. Kerken hebben programma’s opgezet om de kinderen van de straat te halen. Ook zijn er christelijke basisgemeenschappen door het hele land. Mensen komen er samen om te bidden en hun problemen met elkaar te delen. Het samen lezen van de bijbel stelt hen in staat het goede nieuws voor de armen op een heel concrete manier te aanvaarden.
Dank voor:
1. De kracht van de kerk in Brazilië, de leden en leiders van de rooms-katholieke bisdommen, het werk van de nationale Raad van Christelijke Kerken in Brazilië, de Getuigen van de Pinksterbeweging en de Evangelische Christenen, en allen die het evangelie in de favela’s (sloppenwijken) en in de straten verspreiden.. Degenen die werken aan de bevrijding van de mensen en aan sociale, politieke en economische rechtvaardigheid.
3. De schoonheid en de biologische diversiteit van het Amazone regenwoud - voor papegaaien en de goudkopleeuwaapjes (een bedreigde soort).
4. Carnaval, als arm en rijk samen dansen.
 
Bid voor:
1. Inheemse volkeren die duizenden jaren hebben geleefd op het land, maar waarvan de manieren van leven zijn bedreigd of geëindigd in naam van ontwikkeling en hebzucht.
2. De honderdduizenden kinderen die gedwongen worden om te leven en te werken op straat: dat zij aandacht krijgen en liefde en tederheid mogen ervaren.
3. Om een einde aan het politieke geweld, marteling en wreedheid door de politie en alle anderen die belast zijn met het welzijn en de veiligheid van de mensen.
4. Landloze boeren die moeite hebben om een leven te creëren voor zichzelf en hun kinderen.
5. Eerbiediging van de mensenrechten.
Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 25
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy