Wereldwijd verbonden - Week 29: 14-20 juli 2019

Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama
 
Bovenstaande landen zijn Midden-Amerikaanse landen, vol politieke en economische spanningen en mensen op de vlucht.
In Costa Rica is de economie hoofdzakelijk gebaseerd op landbouw. In sommige streken verbouwt men voornamelijk koffie van hoge kwaliteit, in andere streken overweegt de bananencultuur. Costa Rica betekent ‘rijke kust’, maar dit krijgt een wrange betekenis bij het zien van de armoedige levensomstandigheden van de meerderheid van de bevolking.
In 1980 werd in El Salvador aartsbisschop Oscar Romero -‘Advocaat van de armen’- tijdens een dienst neergeschoten. Gedood omdat hij bij de minsten van zijn volk wilde leven.
Vanaf 1970 ontstonden er in Nicaragua basisgemeenschappen. In 1979 bracht de volksopstand een historische omwenteling teweeg; volgens Ernesto Cardenal de eerste in de geschiedenis die met steun van christenen tot stand kwam.
Generaal Noriega, de voormalige dictator van Panama, maakte zijn land tot een doorvoerhaven van drugs. Maar er zijn ook andere geluiden. In een slotverklaring van een Indiaans Congres in Panama lezen we: "Ook al heeft het evangelie ons bereikt langs de wegen die tegengesteld zijn aan het evangelie, toch hebben wij als Indiaanse volken van Abya Yala niet alleen enkele uiterlijke kenmerken van het christendom overgenomen. Wij hebben ons de diepe zin van het christendom eigen gemaakt en die is niet in tegenspraak met de lange zoektocht van onze voorouders naar God en naar zijn plannen met ons."
Dank voor:
•Degenen die geld naar huis sturen zodat hun gezinnen kunnen leven.
•Degenen die, net als Christus, vernedering, marteling en dood hebben doorstaan vanwege hun liefde voor vrijheid en rechtvaardigheid.
•Voortzetting van de inspanningen van de kerk, burgerlijke overheden, de VN en andere instanties om een duurzame cultuur van vrede te creëren.
•De schoonheid en rijkdom van de landen, en voor degenen die een verstandig en eerlijk gebruik daarvan bepleiten.
•De Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken, die in de Midden-Amerikaanse regio, de realisatie van een holistische benadering van evangelisatie en socialisatie bepleit.
 
Bid voor:
•Mensen die leven in de harde realiteit van aanhoudende armoede, honger, ondervoeding, dakloosheid en werkloosheid.
•Landarbeiders en inheemse volkeren, die worden bedreigd door het verlies van hun land en middelen van bestaan, en voor alle ontheemden die hun toevlucht elders zoeken.
•Straatkinderen, vooral in stedelijke gebieden.
•Vrouwen die worden uitgebuit in banen waar ze vaak worden behandeld als slaven.
Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 29
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy