Wereldwijd verbonden - Week 41: 6-12 oktober 2019

 
Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan
 
De vijf voormalige Sovjetrepublieken  worden evenals Afghanistan en Mongolië gerekend tot Centraal Azië en  hebben allen een overheersend islamitisch erfgoed.  De meerderheid van de Mongolen woont binnen Chinese grenzen, waar zij tot een etnische minderheid behoort.
Afghanistan heeft een bewogen geschiedenis. Na het vertrek van de Engelsen  zocht het land toenadering tot de toenmalige Sovjet Unie. Bij een staatsgreep in 1973 werd de monarchie afgeschaft en de republiek uitgeroepen. Na het vertrek van de Sovjettroepen in 1989 verwachtten de Afghanen dat de verzetsbeweging, de Mudjahedin, de macht zou overnemen, maar de regering bleek een sterke greep op de samenleving te hebben. In 1992 kwam het tot een gewapend conflict, sindsdien gevolgd door vele andere conflicten. De stroom van Afghaanse vluchtelingen naar Pakistan bracht aan het licht hoe Afghaanse vrouwen door hun mannelijke familileden werden verkocht, slavinnenhandel in feite. In het islamitische Afghanistan zijn geen kerken. Wel werken er enkele christelijke organisaties, zoals IAM (International Assistance Mission), die oogheelkundige en orthopedische hulp verleent en lessen geeft in Engels, vaktrainingen dorpsopbouw enz.
In Kirgizië, een land dat grenst aan het noordwesten van China, is in december 2013 een Interreligieuze Raad opgericht. De Raad wil religievrijheid bevorderen en verzoening en eenheid in de samenleving versterken. Aan de oprichting van de Interreligieuze Raad is twee jaar gewerkt. De eerste initiatieven daarvoor werden ontplooid tijdens een congres in januari 2011
 
Dank voor:
• Christenen die, hoewel ze een kleine minderheid vormen, toch de moed hebben om te getuigen van het evangelie en de kracht vinden om te leven volgens Gods woord.
• Degenen die ondanks het gevaar, hun leven geven om anderen te dienen.
• Het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International en allen die opkomen voor politieke gevangenen en voor mensen die werden onteigend.
• Khoomei zingen in Mongolië, keel zingen; (in het mongools: 'keel harmonie'); Mongoolse keelzang is een bijzondere variant van boventoonzang, beoefend door mensen in Mongolië, Binnen-Mongolië, Tuva en Siberië.
 
Bid voor:
• Een einde aan het geweld in Afghanistan, en het vermogen van de etnische tribale leiders om hun land te regeren met vrede en gerechtigheid.
• Stabiliteit en rechtvaardigheid voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie, als ze met nieuwe vormen van de overheid hun leven trachten te creëren.
• Het land, lucht en water die zijn beschadigd door menselijke misbruik.
• Goede relaties tussen moslims en christenen.
• Een einde aan de onderdrukking in veel van deze landen.
 
Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 41
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy