Wereldwijd verbonden - Week 42: 13-19 oktober 2019

 
Bangladesh, Bhutan en Nepal


Bangladesh is een uitzonderlijk arm land met bijna 157 miljoen inwoners. Dertig procent van de Bengalezen leeft onder de armoedegrens. Grondbezit is en blijft het grootste probleem. De Kerk van Bangladesh is klein en telt ongeveer 20.000 leden. De kerk is in 1972 ontstaan uit de Anglicaanse en Presbyteriaanse kerk, vlak nadat het land zich afscheidde van West-Pakistan. De kerk van Bangladesh is een kerk van de armen, de leden komen voornamelijk uit de laagste hindoe-kasten en uit minderheidsgroepen.
De Ganges is een grote rivier die door India en Bangladesh stroomt. De rivierdelta ligt in het laaggelegen Bangladesh waardoor er veel overstromingen zijn.
Bhutan is een klein koninkrijk in het Himalayagebergte, dat evenals het ten westen gelegen Nepal, ligt ingeklemd tussen China en India. Doordat de bergen van de Himalaya voor een groot deel het land beslaan, is slechts een beperkt deel van de oppervlakte geschikt voor landbouw. Ongeveer 75% van de bevolking van Bhutan hangt de Boeddhistische religie aan; circa 25%  is Hindoe. De regering wil koste wat kost de Boeddhistische cultuur bewaren. Toch zijn er in Bhutan ook kleine groepen christenen, maar van evangelisatie is geen sprake.
De christelijke kerk van Nepal was veertig jaar lang een lijdende kerk. Sinds in 1990 politieke veranderingen plaatsvonden, is de bewegingsvrijheid van christenen groter geworden en is de kerk enorm gegroeid. Onder het bewind van de Rana-dynastie bleef Nepal ruim honderd jaar gesloten voor de buitenwereld, zeker voor zendelingen. In 1951 kwam aan de overheersing een eind en kregen missionarissen toestemming projecten te beginnen, mits zij zich van evangelisatie onthielden. In april 2015 werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving.

 
Dank voor:
• De schoonheid van de bergen, rivieren en bossen.
• Christenen die samenwerken om de armen te dienen.
• Degenen die bijstand verlenen tijdens de vele overstromingen in Bangladesh en aan de slachtoffers van door arseen verontreinigd drinkwater.
•Degenen die werken voor de rechten van vrouwen en meisjes.
 
Bid voor:
• Vermindering van politieke onrust, geweld en terrorisme.
• Politieke leiders, dat ze zich zullen laten leiden door de zorg voor alle mensen.
• De vrouwen, dat ze worden gerespecteerd in hun waardigheid en in hun werk.
• Kinderen die moeten werken om hun ouders te helpen hun gezinnen te voeden, en voor meisjes die zijn ontvoerd of verkocht in de seksindustrie.
• Sterkte voor die christenen die leven als een minderheid te midden van moslims, boeddhistische en hindoeïstische broeders en zusters.
• Die getroffen zijn door de frequente overstromingen, aardverschuivingen, tropische stormen en aardbevingen.
• Degenen die leven als vluchtelingen, in het bijzonder de statenloze Rohingya's en anderen die zijn ontheemd, dat zij onderdak, voedsel en een middel om geld te verdienen mogen vinden.
 

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 42

http://www.oecumenischegebedskalender.nl/
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy