Wereldwijd verbonden - Week 49: 1-7 december 2019

 
Liberia en Sierra Leone.
In 1989 brak in Liberia een burgeroorlog uit, die voordat West-Afrikaanse troepen in 1990 een wankel bestand wisten te bewerken, aan 10.000 mensen het leven kostte. Deze burgeroorlog, ooit begonnen als een opstand van het achtergestelde platteland tegen de Krio, ontaardde alras in een strijd tussen de van oudsher achtergestelde etnische groepen.
De bevolkingsgroepen in Liberia en Sierra Leone lopen dwars door de koloniale grenzen heen. Ook in Sierra Leone leven verschillende bevolkingsgroepen. De Krio (Creolen) vormen 2% van de bevolking, wonen voornamelijk in Freetown en hebben een westerse levensstijl. De Krio zijn afstammelingen van de ex-slaven die in de negentiende eeuw zijn teruggekeerd uit Amerika. Zij vormen de bovenlaag van de bevolking en hebben grote invloed.
Door deze oorlog kreeg Sierra Leone, evenals andere buurlanden, een stroom van vluchtelingen te verwerken. Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, was oorspronkelijk een nederzetting van teruggekeerde slaven, waarvan velen het christelijk geloof meebrachten. Beide landen zijn arm en de corruptie is groot.
Sinds september 2013  was er in Afrika een ebola-uitbraak, ook in Liberia en Sierra Leone. WHO luidde in 2014 de noodklok. In augustus 2015 werd de laatste ebola-patiënt in Sierra Leone ontslagen. In totaal stierven in die periode in deze West Afrikaanse landen, inclusief Guinee, 11.284 mensen.
 
Dank voor:
• Christelijke kerken en mensen die, ondanks de ontberingen en verleidingen, geloof, hoop en liefde uitstralen.
• Kerken die hun gemeenschappen proberen op te bouwen.
• Degenen die werken aan verzoening en genezing, zodat mensen weer met elkaar kunnen leven.
• De raden van kerken in Sierra Leone en Liberia en hun werk op weg naar een vernieuwd christelijk getuigenis.
• Degenen die anderen met gevaar voor hun eigen leven hebben gered.
 
Bid voor:
• De oprichting van een maatschappij waar kinderen kunnen leven en opgroeien in liefde en vrede in plaats van haat en geweld.
• De volheid van het menselijk leven voor alle mannen, vrouwen en kinderen van alle stammen en etnische groepen in Liberia en Sierra Leone.
• Vluchtelingen, ontheemd door de burgeroorlog en politieke instabiliteit in de buurlanden.
• Vrouwen die zijn verkracht en anderszins hebben geleden door de verwoestingen van de burgeroorlog.
• Genezing voor hen die zijn gebroken naar lichaam, geest en ziel door de wreedheid van de oorlog.
• Weeskinderen, ontheemde kinderen, ondervoede kinderen, en kinderen die leven in angst.
• Voor de vernieuwing van de bossen, natuurgebieden en de rijke biodiversiteit van Sierra Leone en Liberia.
• Bidden wij ook voor allen die hun dierbaren verloren door het ebola-virus.
Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 49
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy