Vrijwilligers binnen de diaconie (deel 4)

 
De diaconie, maar natuurlijk ook de hele gemeente, kan niet zonder vrijwilligers. Bijna het hele kerkelijk werk draait op vrijwilligers. Dit jaar zal er ook bij de diaconie weer een wisseling van de wacht gaan plaatsvinden. Een aantal mensen heeft hun termijn erop zitten. De komende maanden zullen in Het Kompas artikelen geplaatst worden door aftredende diakenen waarin kort wordt weergegeven hoe de periode in de diaconie is ervaren en wat de drijfveer was om zich beschikbaar te stellen voor deze functie. Ook aan mij is de vraag gesteld een stukje te schrijven. Mijn reden om diaken te worden was omdat ik graag samen gemeente wil zijn. Dit houdt voor mij ook in om samen de taken die er zijn binnen de kerk op te pakken. Binnen de diaconie ben je bezig met het ondersteunen van anderen.
Mijn primaire taak is vooral het maken van diverse roosters. Hieronder valt jaarlijks het collecterooster, het rooster voor de Heilig Avondmaalsvieringen maar ook het dienstrooster voor de diakenen. Daarnaast ben ik bezig met pr- activiteiten voor de diaconie. Zoals bijvoorbeeld het diaconale deel van de website bijhouden of berichten op facebook plaatsen.
Buiten deze werkzaamheden om, werken we als diaconie als een team samen en zijn er ook vaak activiteiten waar extra hulp bij nodig is zoals een bloemenactie of kerstattentie. Het is nooit een probleem om hier hulp bij te krijgen. Deze samenwerking binnen de diaconie heb ik altijd erg positief ervaren. Samen actief bezig zijn voor de ander die het nodig heeft. Ook doordat je actief bent binnen de gemeente leer je meer mensen kennen en heb je ook meer het gevoel van samen gemeente zijn. Samen moeten we het doen. Mocht je meer willen weten over de functies binnen de diaconie dan kan je natuurlijk altijd een van ons vragen. We hopen dat er ook het volgende jaar weer genoeg mensen zijn die zich willen inzetten om daar te helpen bij onze naasten die het nodig hebben.
 
Henry Lozeman

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy