Wereldwijd verbonden - Week 26: 21-27 juni 2020

 
Argentinië, Paraguay en Uruguay
Deze Latijns-Amerikaanse landen werden oorspronkelijk bewoond door de Guarani-indianen.  De ontdekking van de ‘nieuwe wereld’, 500 jaar geleden, ging gepaard met plundering en vernietiging van eeuwenoude culturen, waarvan de dragers vervielen tot uitgebuite en onderdrukte slaven, tot op vandaag. Maar de herinnering aan de eigen cultuur is levend gebleven, evenals de droom van een echte nieuwe wereld. De kerken die voorheen aan de kant van de regering stonden, zijn onder de groeiende invloed van de leken geleidelijk aan veranderd.
Argentinië. Paus Franciscus heeft als kardinaal Jorge Bergoglio gewezen op de lage economische productie in Argentinië en weet het aan gebrek aan eenheid. Om meer eenheid te bewerken pleitte hij voor een 'cultuur van ontmoeting'.
 
In Paraguay leeft een grote groep Mennonieten. De taal van de meesten van deze Mennonieten is het Plautdietsch (platduits). De Mennonitische gemeenschap staat bekend om haar strenge geloofsregels. 
De oorspronkelijke bewoners van Uruguay behoorden tot de stam der Charrua, die van de jacht en de visvangst  leefde. Tegenwoordig zijn afstammelingen van hen te vinden in het grensgebied met Brazilië. Tussen 1973 en 1985 beheerste het leger het bestuur van het land. Honderden tegenstanders van het regime verdwenen in gevangenissen, en vluchtelingen uit Argentinië en Chili werden aan die landen uitgeleverd. Vanaf 1981 kwam een voorzichtige democratisering op gang.
Dank voor:
•Mensen die deelnemen aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen, voor hen die de gelovigen voorgaan en bijstaan om met elkaar de gemeente van Christus te dragen in geloof.
•Componisten en dichters die over heel de wereld nieuwe muziek en liederen hebben gebracht aan de kerken en christenen in deze landen.
•Bisschoppen en pastoors die moedige standpunten innemen namens hun mensen.
 
 Bid voor:
•Families en vrienden van degenen die werden vermoord of zijn verdwenen in Argentinië en Uruguay.
•Begeleiding voor mensen die in de regering van Paraguay onrecht bestrijden en corruptie verwijderen; en die hen die hun macht hebben misbruikt voor de rechter brengen.
•Degenen die de armoede en de strijd om het dagelijks brood ervaren, die leven zonder beveiliging, veiligheid en onderdak.
•Degenen die ver van hun huizen en families moeten leven om voor hun gezinnen te kunnen zorgen.
Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 26
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy