Wereldwijd verbonden - Week 43: 18-24 oktober 2020


India, Pakistan en Sri Lanka
India is een land vol tegenstellingen, maar wel met een democratie en een vrije pers. Van de 1,3 miljard inwoners is bijna de helft ondervoed, terwijl zo’n 100 miljoen mensen in welvaart leven. De Hindoes vormen met 83% de godsdienstige meerderheid in India. De tweede godsdienst is de islam. Volgens een oude overlevering werd het christelijk geloof in het jaar 52 door de apostel Thomas naar India gebracht. Er zijn enkele miljoenen christenen in India. Moslims en christenen worden onderdrukt door de huidige regering die streeft naar een hindoestaat.
Eén van de fundamenten, waarop Pakistan is gebouwd, is de Islam. ‘Pak’ betekent ‘heilig’ en Pakistan is het heilige land voor de vele moslims die naar Pakistan emigreerden. In 1947 werd Pakistan onafhankelijk. Het land bestond aanvankelijk uit twee delen: Oost- en West Pakistan, gelegen aan weerszijden van India. In 1971 werd Oost Pakistan: Bangladesh.
Sri Lanka is de vroegere Britse kolonie die Ceylon werd genoemd. Omdat de in Sri Lanka wonende Singalezen weigerden op de theeplantages te werken, haalden Britse planters in de 19e eeuw honderdduizenden Tamil-gastarbeiders uit India. Zij bleven echter buitenstaanders en waren niet in staat voor zichzelf op te komen. In 1983 kwam het voor het eerst tot een gewelddadig conflict. Sindsdien wordt het beeld op het eiland vaak bepaald door gevechten tussen de hindoestaanse Tamils en de boeddhistische Singalezen.

Dank voor:
•De rijke geschiedenis en cultuur, die verschillende millennia omspant.
•Etnische en religieuze diversiteit in heel de regio.
•De devotie en het geloof van de mensen die werken met de armen, de wezen, de vluchtelingen,
de stervenden en de honger.
•De apostel Thomas, die een kerk stichtte in India.
•Degenen die de grenzen van de clan en religie overschrijden om vrede te sluiten.
•Onderwijsinstellingen en ziekenhuizen opgericht door christelijke missionarissen, om alle mensen
te dienen, ongeacht hun godsdienst, kaste of geloof.
•Traditionele muziekinstrumenten zoals de tabla, mridungum, sitar, en de ontelbare raga's.

Bid voor:
•Stabiliteit van de overheid en de rechtsstaat, de versterking van de rechten van de mens en het
vermogen van verschillende groepen om te werken met elkaar.
•Vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van oorlog.
•Verzoening en vrede tussen Pakistan en India.
•Vrede en harmonie tussen de verschillende etnische en religieuze gemeenschappen in al deze
landen.
•Al diegenen die nog steeds sociaal, politiek, economisch en cultureel worden gemarginaliseerd en
gediscrimineerd, vooral de Dalits, tribals en andere inheemse volkeren in deze landen.
•Die getroffen zijn door overstromingen, droogte, milieuvervuiling, cyclonen en aardbevingen.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 43
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy