Wereldwijd verbonden - Week 46: 8-14 november 2020

Congo-Brazzaville, Gabon, San Tomé en Principe

Afrikaanse landen, grenzend aan de Golf van Guinee in de Atlantische Oceaan. De Evangelische Kerk van Congo met haar charismatische levensstijl is de grootste protestantse kerk. Samen met de Rooms Katholieke Kerk, het Leger des Heils en de Kimbanguïstische Kerk vormt zij de Oecumenische Raad van Kerken in Congo.
De gemiddelde levensverwachting in Congo is 45 jaar. Dit is niet alleen het gevolg van zware levensomstandigheden, maar ook zeker vanwege de bendes die vooral in het oosten van Congo plunderend en moordend rondtrekken, waardoor mensen zich vaak niet veilig genoeg voelen om aan een toekomst te bouwen voor zichzelf en voor de generatie die na hen komt. Congo behoort tot de tien armste landen ter wereld.
Gabon werd vooral bekend door de plaats Lambarene, waar de predikant, arts en musicus Albert Schweitzer (Duitser van origine) het lepraziekenhuis bestuurde. Elkaar kennen betekende volgens hem niet: alles van elkaar weten, maar liefde hebben voor elkaar en geloof en vertrouwen in elkaar hebben.
San Tomé en Principe zijn eilanden in de Golf van Guinee, die samen een democratische republiek vormen. Het merendeel van de bevolking is christen en er is een kleine, maar groeiende moslimbevolking.

Dank voor:
• Christenen die blijven getuigen van hun geloof, ook als dat voor hen zelf nadelig is.
• Hen die werken met hiv en aids patiënten en die op zoek zijn naar manieren om de ziekte te verslaan.
• Mensen als Albert Schweitzer en andere missionarissen, die hun leven hebben gewijd aan verbetering van de gezondheid van de mensen.
• Het grote tropische bos met zijn vele vormen van leven

Bid voor:
• Een einde aan het geweld en de instabiliteit in de Republiek Congo.
• Alle leiders, dat zij hun macht rechtvaardig mogen gebruiken in dienst van alle mensen, en zich onthouden van corruptie.
• Een eind aan autocratisch bewind.
• Degenen die betrokken zijn bij de zelfvoorzienende landbouw, dat de gewassen overvloedig mogen zijn; dat er genoeg te eten is en schoon water om te drinken.
• Vrouwen, die de dupe worden van armoede, vaak minder opleiding krijgen dan mannen en daardoor ook minder kansen.
• Een einde aan ontbossing en woestijnvorming en het duurzaam en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
• Een eerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, zodat alle mensen de vruchten plukken van wat God gegeven heeft en niet alleen de machthebbers of internationale bedrijven.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 46
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy