Wereldwijd verbonden - Week 8: 21-27 februari 2021


Italië, Malta, Portugal en Spanje.
Italië is het land van Rome en de katholieke kerk die voor ons ook van groot belang is. In 2014 schreef Paus Franciscus wat de vreugde van het evangelie betekent: dat het in het leven niet gaat om regels, maar om barmhartigheid. De Paus wil dat mensen elkaar veiligheid bieden, er willen zijn voor elkaar. In 2015 heeft de Paus 1 september uitgeroepen als Oecumenische Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping. Voor de kust van Malta heeft Paulus schipbreuk geleden en volgens Paulus’ brief aan de Romeinen waren er omstreeks 55 na Christus al christenen in Rome. Spanje en Portugal zijn qua levensstandaard arm vergeleken met Noord-Europa. Het christendom van de vroege kerk heeft hier een belangrijke rol gespeeld, zoals bij het ontstaan van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Heer, maak mij een werktuig van uw vrede,
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat;
dat ik verzoen waar men elkaar beledigt;
dat ik verenig waar men strijdt;
dat ik de waarheid verkondig waar dwaling heerst;
dat ik licht ontsteek waar duisternis is;
dat ik vreugde breng in verdriet.
Heer laat mij er naar streven niet dat ik zelf getroost word,
maar dat ik troost breng;
niet dat ik zelf begrepen word, maar dat ik de ander versta;
niet dat ik zelf geliefd wil zijn, maar dat ik de ander liefheb.
Want wie geeft, ontvangt; wie zichzelf vergeet, die vindt;
wie vergeeft, hem wordt vergeven en wie sterft ontwaakt tot eeuwig leven.
Franciscus van Assisi

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 8
http://www.oecumenischegebedskalender.nl


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy