Recht door zee

‘En.. hoe hebben jullie deze week ervaren?’ De inleider kijkt verwachtingsvol de kring rond. Ook op de achtste avond van de Gebedsweek zijn de trouwe bidders weer samengekomen, nu in de Huiskamer.
‘Goed, heel goed’ knikt een oudere man.
‘Samenbindend!’ roept een vrouw. ‘Ik voelde zo’n eenheid met de andere gelovigen!’
De inleider glimlacht. Hij kan haast niet wachten om zijn eigen enthousiasme te delen. ‘Het was geweldig! Dit is een unieke beleving voor Nijkerk! Voor het eerst in de geschiedenis van de nationale Week van Gebed hebben we dit hier met zoveel verschillende kerken mogen ervaren.
Als we in groepjes uiteen gaan moet ik denken aan alle avonden die achter ons liggen met zoveel betrokken aanwezigen. In het midden van de week was de zaal haast te klein met zestig bidders! Ik moet denken aan de kerk met die boeiende inleiding, aan de kerk met die prachtige begeleiding van het zingen, aan de kerk met die spontane bidders… elke kerk met zijn eigen kleur, zo verschillend en toch zo één. Eén van geest trokken we op, recht door zee en bestormden de hemel met onze gebeden. 
‘Recht door zee’, dat was het thema wat ons leidde om te bidden voor mensen in slavernij. Om alle armoede, geweld en onrecht bij God te brengen.
Een bewogen man legt het verdriet van echtscheiding bij Hem neer. Zijn stem trilt. Zijn vrouw legt haar arm op zijn schouder. ‘Ach Heer, help ons toch in deze gebroken wereld om het goede te blijven doen.’ zucht hij.
‘O God, ik vind het zo erg voor die kinderen..!’ De vrouw huilt. Misbruik van kinderen is ook verschrikkelijk. De hele kring is aangedaan en we bidden eenparig om troost en verlossing.  
Dan is de Week van gebed voorbij. Wij hadden geen antwoorden, maar we ervaarden Gods nabijheid. En we ervaarden de band tussen onze broeders en zusters van de kerken. De eenheid in Christus.
“Opdat zij allen één zijn, zodat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt!”         
Arna van Deelen

Geïnspireerd door dit verhaal? Elke vrijdagavond bent u uitgenodigd om mee te bidden voor onze stad, hardop of alleen met uw hart. Van 19.30 – 20.30 uur in de Huiskamer
 

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI