ZWO en Pinksteren: 2e Pinksterdagdienst

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…” en “ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” is de boodschap in Mattheus (28). Met Pinksteren wordt het laatste zichtbaar: “en allen werden vervuld van de heilige Geest…” (Handelingen 2).
Gods boodschap wordt nog steeds over de hele wereld gehoord, in Nederland en ook ver weg.
 
2e Pinksterdag: welkom!
Komende 2e Pinksterdag bent u ’s-ochtends dan ook welkom bij een – zoals gebruikelijk redelijk informele – dienst, waarin we kunnen kennismaken met Thijs en Marike Blok. Zij komen vertellen over hun uitzending voor Kerk in Actie naar Zambia, waar zij theologisch onderwijs gaan geven aan de theologische faculteit. Want in Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden.
Vóór de dienst op de 2e Pinksterdag staat de koffie voor u klaar. Tijdens de dienst vertellen Thijs en Marike Blok, bekend van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hier in Nijkerk (zij wonen ook in Nijkerk), over het werk waarvoor zij déze zomer door Kerk in Actie naar Zambia worden uitgezonden. Ook willen zij u het nodige laten zien. Dit soort werk is hun trouwens niet geheel onbekend, want jaren geleden waren zij al eens uitgezonden naar Congo.
Er is tijdens de dienst ook gelegenheid voor het stellen van een aantal vragen aan Thijs en Marike. Voor wie wil is na de dienst gelegenheid om na te praten (met ook dan koffie en thee).
 
Project
Dit project van Kerk in Actie willen we als ZWO de komende jaren ondersteunen en u daar ook verder van op de hoogte houden. Voor meer informatie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologischonderwijs
 
Waar en hoe laat bent u welkom?
Plaats: een van de zalen van de Kruiskerk.
Tijd: begin om 9:30 uur.
Na de dienst wordt gecollecteerd voor dit project. Ziet u verder de informatie ‘Bij de kerkdiensten’.
We hopen u en jou te zien. Wees van harte welkom!
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is.
 
Namens de ZWO-commissie,
Rob van Manen

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy