Petitie Kairos Palestine:
rechtvaardige en geweldloze vrede in het Heilige Land!


Palestijnse christenen vragen onze aandacht. Net als alle andere Palestijnen weten ze dat ze door velen in Europa en de VS volledig in de steek zijn gelaten. Palestijnse christenen begrijpen niet waarom juist ook veel kerken en medechristenen in Nederland en Europa niet de moeite nemen hen naar hun verhaal te vragen. Daarom doen ze een dringende oproep: christenen en kerken in Europa, laat NU je stem horen!
 
Tien jaar geleden, in december 2009, schreef een groep vooraanstaande Palestijnse christenen afkomstig uit vele kerken, waaronder de Anglicaanse, Evangelisch-Lutherse, de Rooms-Katholieke en Grieks Orthodoxe kerken, het Kairos-document. Het is een analyse van de wanhopige situatie van het Palestijnse volk met een oproep aan kerk en wereld. Het document getuigt van een diep geloof, geweldloosheid en het streven naar een rechtvaardige vrede voor iedereen in het Land, jood, christen, moslim en anderen.
 
Tien jaar na het verschijnen van het Kairos-document is de situatie alleen maar uitzichtlozer geworden. De Palestijnse christenen vragen: laat nú je stem horen voor rechtvaardige en geweldloze vrede in het Heilige Land! Kairos-Sabeel Nederland neemt deze oproep graag over en doet daarom een dringend beroep op u twee dingen te doen:
1. Teken de petitie! De petitie is te vinden op Petition Global-Kairos-Campaign. Meer informatie in het Nederlands staat op Kairos-Sabeel.NL
2. Verspreid de petitie waar je maar kunt, in je eigen netwerk, in kerk en politiek. Stuur deze mail a.u.b. door aan vrienden en bekenden.
Het moment van de petitie, de 15e mei, markeert de 71e gedenkdag van de Nakba (catastrophe/ramp), toen 700.000 Palestijnen in 1948 uit hun dorpen en huizen verdreven werden en veel dorpen daarna totaal van de kaart geveegd werden. Kairos Palestine schreef de petitie met als motto de woorden van Jesaja 1: ‘Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed.’ ('Leer goed te doen; streef gerechtigheid na, verdedig de onderdrukten').
 
Vriendelijke groet,
Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel Nederland
Anno Bolhuis


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy