Update ZWO


Beste gemeenteleden,
ZWO: drie letters die voor drie woorden staan, die naadloos op elkaar aansluiten. Geen zending zonder ontwikkeling, geen werelddiaconaat zonder missionaire gedrevenheid, geen Ontwikkelingssamenwerking zonder diaconale ondersteuning.
De ZWO –commissie wil u bedanken voor uw gift in 2020!
Inmiddels hebben wij ruim € 16.000 van u mogen ontvangen.
Dankzij uw donatie worden mensen over de gehele wereld geholpen door middel van het steunen van de projecten van Kerk in Actie.
Heeft u dit nog niet gedaan en wilt u dit alsnog doen dan kunt u uw bijdrage overmaken op Bankrekening NL60 RABO 0347 8279 77 t.n.v. de ZWO-commissie.

Uw gift blijft welkom om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen. In het bijzonder ondersteunen wij het project Isa-e Church in Bangladesh, het werk van Thijs en Marike Blok in Zambia en het kinderbeschermingsprogramma MTC in Myanmar.
Bij voorbaat dank!
Namens de ZWO-commissie,
Margreet Nonkes


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy