Spaaractie/vastenactie Veertigdagentijd 2021: ‘Ik ben er voor jou’


De Veertigdagentijd vóór Pasen is weer begonnen. Het thema van deze Veertigdagentijd 2021 is ‘Ik ben er voor jou’. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus, die zijn leven gaf en opstond uit de dood: ‘Ik ben er voor jou’.

Vastenkaart en spaaractie
Vorige week heeft u mét Het Kompas een vastenkaart ontvangen én een kaart van de ZWO-spaaractie voor de projecten van Kerk in Actie. Vanwege corona dit jaar géén spaardoos, maar een ‘spaaractie’-kaart. Met de vastenkaart van Kerk in Actie kunt u in deze Veertigdagentijd elke week op een andere manier ‘vasten’. De spaaractiekaart kunt u gebruiken om – via ZWO – de Veertigdagentijd van Kerk in Actie te steunen. Dit kan via de QR-code of het rekeningnummer op de spaaractiekaart.
Als ZWO vragen we in deze Veertigdagentijd, deze vastentijd, speciaal uw aandacht voor drie projecten van Kerk in Actie. Allereerst het project:
‘Nieuwe kansen voor kinderen voor kansarme kinderen in Pretoria’.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de opbrengst van het gespaarde geld krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Bijvoorbeeld de moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leert hen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst.
De andere Kerk in Actieprojecten waar wij in de 40dagentijd uw aandacht voor vragen zijn:
• Ondersteuning diaconaat in arme regio’s (Nederland) en:
• Theologisch onderwijs ondersteunt Christelijk onderwijs in het Midden- Oosten, Libanon.
Over twee weken in Het Kompas leest u meer over ondersteuning van diaconaat.

(Lees verder onder de afbeelding)

Waarom
De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen. Jezus gaf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwint. Deel het goede nieuws van Gods liefde en barmhartigheid: Ik ben er voor jou!

Hoe: vastenkaart en spaaractiekaart
Sparen met de bekende spaardoosjes kan niet in deze tijd. Maar we hopen dat u met de vastenkaart ook op een concrete manier toe kunt leven naar Pasen. De vastenkaart kunt u zelf gebruiken of met het hele gezin. Wij nodigen u ook uit dit jaar weer met ons mee te sparen voor de Kerk in Actieprojecten. Daarvoor kunt u de spaaractiekaart gebruiken, de kaart met daarop de QR-code.
Zo kunt u zeggen: ik ben er voor jou! (Be)Spaart u allen mee?

Heeft u de vastenkaart of de spaaractiekaart gemist of bent u die kwijt, dan bezorgen we u een ander. Er zijn trouwens ook speciale vastenkaarten voor kinderen verkrijgbaar!
Meldt uw verzoek even via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hartelijke groet van de ZWO-commissie,
Rob van Manen

N.B.: Zie ook Veertigdagentijdprojecten van Kerk in Actie op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
In de Veertigdagentijd kunt u via ZWO een financiële bijdrage leveren aan de projecten door de genoemde QR-code te gebruiken, maar ook natuurlijk met gebruikmaking van het rekeningnummer: NL60RABO0347827977 t.n.v. Gereformeerde kerk Nijkerk (spaaractie 40dagentijd).


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy