Parkeren bij de kerk

 
Het College van Kerkrentmeesters heeft enkele weken geleden een oproep gedaan aan gemeenteleden met het verzoek om aan te geven of er behoefte is om dicht bij de kerk te kunnen parkeren.  In het bijzonder willen we mindervalide gemeenteleden de gelegenheid geven om op een zo eenvoudig mogelijke manier de kerkdiensten te kunnen (blijven) bijwonen.
Naar aanleiding van deze oproep zijn er door het CvK meer dan 10 verzoeken ontvangen. Al deze gemeenteleden worden één dezer dagen persoonlijk door Christien Zeldenrust gebeld. Het CvK stelt de onderstaande parkeerrichtlijnen per 28 april 2019 voor. Na een jaar zullen we dit nieuwe beleid evalueren.
 
Parkeerbeleid bij Kruiskerk:
• Alle acht parkeerplaatsen krijgen een bijzondere ‘P-invalide’ status;
• Van deze parkeerplaatsen blijven er twee aangewezen als permanente ‘P-invalide’ plaatsen.
• Zes van deze acht plaatsen krijgen de ‘P-invalide’ status met de toevoeging: ‘alleen tijdens de kerkdienst’. Dit wordt duidelijk met een bordje aangegeven;
• Alle gemeenteleden die een ‘Europese Gehandicaptenparkeerkaart’ hebben en deze duidelijk zichtbaar voor de voorruit van de auto plaatsen, kunnen gebruik maken van één van deze acht parkeerplaatsen;
• Deze speciale parkeerplaatsen kunnen niet (meer) gebruikt worden voor de kerkleden en gasten die geen ‘Europese Gehandicaptenparkeerkaart’ hebben;
• Het kan wezen dat u geen ‘Europese Gehandicaptenparkeerkaart’ heeft maar dat u wel (semi) permanent van deze regeling gebruik wilt maken. Wij verzoeken u dit dan telefonisch of schriftelijk door te geven bij Christien Zeldenrust. We gaan dan naar een passende oplossing zoeken.
 
Het College van Kerkrentmeesters realiseert zich dat iedere verandering moet wennen en vragen kan oproepen. Stel ze gerust aan een lid van het CvK. We doen een dringend beroep aan alle gemeenteleden het bovenstaande parkeerbeleid te ondersteunen.
 
Met vriendelijke groet,
Maarten van Dam
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy