“Heel de Kruiskerk bakt!” was een groot succes!


Zondag 24 maart werden er bij de koffie heerlijke baksels geserveerd. Er waren door gemeenteleden meer dan 30 taarten gebakken!
Vasten is een manier om je voor te bereiden op Pasen, het feest van een nieuw begin. Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. Het kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees of snoep. Maar je kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Zondagen tellen niet mee in de Veertigdagentijd. De zondag is namelijk een feestdag. En bij feest hoort taart!
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de heerlijk meegebrachte baksels!
Met vriendelijke groet,
De ZWO-commissie.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy