Genieten


Na genieten ingetypt te hebben verschenen allerlei eetgelegenheden op het scherm. Voor een Bourgondiër als ik is dat geen onaardige informatie.
Maar genieten beperkt zich niet tot eten en drinken. Genieten raakt bijna alle facetten van het leven. Kunnen genieten van alle creativiteit om de aarde leefbaar te laten zijn zou je elk mens toewensen.
Al bij zonsopkomst kun je gaan genieten van een zonovergoten dag, die je dan kunt verwachten.  Genieten van de rake opmerkingen van je kinderen of kleinkinderen. Genieten van de sport zowel actief als passief. Heb je een topprestatie geleverd dan moet je er echt van gaan genieten. En heb je sinds kort je diploma op zak dan is er ook alle reden om te genieten van het behaalde resultaat.  Duncan Laurence  genoot zichtbaar van zijn overwinning op het Songfestival in Tel Aviv. En ouderen genieten van hun welverdiende rust. Maar wat voor de een genieten is, is niet per definitie ook genieten voor de ander. Het genieten van de een kan zelfs ergernis en jaloezie oproepen. Smaken verschillen nu eenmaal.
Het woord genieten kom je in de Bijbel niet zo vaak tegen. Een keer of 8 in het Oude Testament en ongeveer eenzelfde aantal in het Nieuwe. In de wijsheidslitteratuur, zoals het boek Prediker, kom je het een paar keer tegen. De Prediker houdt ons voor  om van het leven te genieten met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van het leven, die God je geeft. Mocht je denken dat de Bijbel geen boek van genieten is, dan wil de Prediker gezegd hebben: “ Leven is genieten!”  En in de bijbel gaat het om leven en licht.
Zo zullen de meesten van ons God en genieten niet direct in één adem noemen. Wel dat Hij een bewogen God is en zich zorgen maakt over wat er allemaal  op deze planeet gebeurt.  Er is namelijk veel aan de hand op deze aardbol, die met een astronautenview bekeken slechts een bolletje in de ruimte is.
Zoals het soms toegaat in ons wereldje, zo heeft Hij de aarde nooit bedoeld. De aarde zou en moest leefbaar zijn voor alle mensen. En daar denkt God nog steeds zo over en heeft er alles voor over om het zo te laten worden.
God en genieten zouden niet bij elkaar passen?  Voor mij zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Alle dagen van de week is het voor God genieten als Hij zijn creativiteit onder ogen ziet. We kunnen dit opmaken uit dat schitterende lied  helemaal aan het begin van de Bijbel. Gods creativiteit is de bron van genieten van een leefbare aarde.
God beleeft er groot plezier aan  de rode loper voor de mens uitrollen en dat wordt op een geweldige manier bezongen. Hij lijkt daar geen genoeg van te kunnen krijgen. God geniet van elke dag. Alles en iedereen is voor Hem waardevol. 
Elke dag van de week wordt het duidelijker dat God  alles in gereedheid brengt om de mens  een vorstelijk onthaal te bezorgen.
Elke dag wordt afgesloten met het refrein: ' En God zag dat het goed was en het was avond en het werd morgen '. Eke dag opnieuw van de duisternis naar het licht. En als er op de zesde dag opnieuw dat refrein klinkt dan doet God er zelfs nog een schepje bovenop. Dan ziet God dat het goed is maar zelfs zeer goed. De mens is het hoogtepunt voor Gods ultieme genieten. God geniet van zijn creativiteit door op de zevende dag uit te rusten. Dat is zijn manier van genieten. Rusten is niet hetzelfde als genieten, maar ze hebben wel raakvlakken. Alles wat het genieten van God in de weg staat, moet opgeruimd worden. Dat is goed voor een mens.
Wanneer je een hele dag gewerkt hebt is het heel plezierig om even de boel de boel te laten.  Even lekker nietsdoen en genieten. De een zal daar meer behoefte aan hebben dan de ander. Nietsdoen is voor sommige mensen zelfs een crime. Juist het werken is voor hen genieten.
Voor God is vrij zijn een vorm van genieten. Dat spreekt mij aan.
De vakantie staat voor de deur om andere dingen te doen dan je gewend bent om te doen en vooral uit te rusten van de  hectiek van alledag. Ik wens iedereen toe  met volle teugen  te genieten van deze adempauze.
Anne A.Nottelman

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy