Tot de haan kraait.

Lukas 22:61 ‘De Heer draaide zich om en keek Petrus aan’
Ik zag een man vallen, een groot man. Ik was op vakantie aan de andere kant van de wereld, maar kon het niet laten om het nieuws in Nederland te volgen. En zo zag ik hem vallen. Tranen zag ik, bedrukte gezichten, een bedroefde minister-president, omhelzingen. Hoe kon je nou zo dom zijn, dacht ik, aan mijn andere kant van de wereld. En ongetwijfeld dachten velen dat met mij.
Maar het was geen incident, al wordt het zo behandeld. Wat bijvoorbeeld te denken van de beweging rondom MeToo? Ook daar vielen de groten der aarde van hun voetstuk. Mensen die fortuin maakten. Ze stonden in het middelpunt van de belangstelling, hadden macht en werden op handen gedragen.
Ooit.
Tot er een haan kraaide.
Er is niets nieuws onder de zon. 2000 jaar geleden viel een man van zijn voetstuk die ook graag grote woorden gebruikte en onstuimige plannen had.
Ooit.
Tot er een haan kraaide.
En ook toen waren er tranen, bittere tranen. Het is het moment waarop een masker wegvalt en een mens van zijn voetstuk valt. Wie ben je echt als de kaarten van jouw spel open en bloot op tafel liggen? Wie ben je echt als je toelaat dat God je tot in het diepst van je ziel peilt?
De grote woorden, de hoge gedachten, alles wat je meende opgebouwd te hebben en zo goed voor elkaar had – het blijkt in een enkel moment onbelangrijk, een kaartenhuis – en dat enkele moment is het moment waarop je tot jezelf komt, het moment waarop de haan kraait om jou tot leven te wekken. Je denkt dat je leven instort, maar is dat ook zo, of voelt het zo?
Als de haan kraait valt er een façade weg, verdwijnt een masker, is het gedaan met de trots, de grote woorden, de fraaie verhalen waar het leven vol mee zit, de opgepoetste veren.
Spreek nu maar niet op harde toon over Petrus. Hij liet zich raken door de blik van Jezus. Hij verhardde niet, hij eiste niet op hoge toon zijn onschuld op. Zo mocht en kon Petrus zichzelf en Jezus hervinden. In de beschrijving van Lukas is het moment waarop Jezus hem aankijkt het keerpunt. Kunstenaars hebben geprobeerd die blik te vangen. Hoe heeft Jezus naar Petrus gekeken? Met woede? Verwijt? Verdriet? Verdriet, ja, maar dat van die woede, dat weet ik zo net nog niet. Ik moet denken aan Psalm 139: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’. Zoals ik ben. Zo ziet bijna niemand je, maar God wel: zoals je bent. De blik van Jezus was ongetwijfeld doordringend, maar werd ook toegelaten door Petrus. Daarmee was de weg naar herstel ingeslagen. Dat is geloof: jezelf hervinden omdat je God toe laat in je bestaan en in je ziel.
 
Ds. Egbert Egberts

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI