Een goed gesprek

 
De zomervakantie ligt alweer even achter ons en het kerkenwerk is weer opgestart. Dit jaar is het jaarthema van de PKN ‘Een goed gesprek’. Een mooi thema om eens over na te denken. Wanneer heeft u voor het laatst een goed gesprek gehad? Was dit met je partner, de buren of een toevallige voorbijganger. Wanneer is een gesprek een goed gesprek? Is het een goed gesprek als het je persoonlijk raakt, het je antwoord geeft op jouw vragen of het juist leidt tot nieuwe inzichten? Een goed gesprek kan ontstaan bij een onverwachte ontmoeting of door een spontane vraag van iemand die dicht bij je staat. Een goed gesprek gaat verder dan praten over koetjes en kalfjes. Een goed gesprek hoeft niet per definitie uren te duren, maar kan juist kort en intens zijn.  De juiste omstandigheden moeten aanwezig zijn om een goed gesprek mogelijk te maken. Mensen moeten zich vrij voelen om te vertellen wat hen bezig houdt, bereid zijn om naar elkaar te luisteren en begrip te hebben voor elkaars standpunten.
De afgelopen zomerweken was er op de NPO2 het programma een “Kijk in de ziel” te zien. Hierbij sprak de interviewer Coen Verbraak met diverse religieuze leiders, waaronder rabbijnen, imams, dominees, zenboeddhisten, een bisschop, een katholieke zuster en een hindoepriester. Diverse onderwerpen zijn daar aangesneden zoals, het geloof, God, leefregels en gebruiken. Maar ook gevoelige onderwerpen, zoals abortus en euthanasie.  Met belangstelling heb ik deze interviewreeks gevolgd. Naast dat ik het leerzaam vond, gaf het mij ook meer inzicht in de ander. In alle rust kregen deze religieuze leiders de gelegenheid hun visie te geven vanuit hun levensbeschouwing zonder dat de interviewer er een oordeel over gaf. En daarin zit wellicht een uitdaging voor ons allen.  Kunnen wij dezelfde waarde in de ander zien?
 
Als we de bijbel openslaan kunnen we de verhalen lezen van Jezus die vele gesprekken heeft met diverse mensen. Ds. H.J. van der Veen heeft in een boek met de titel “In gesprek, Bijbelstudie over ontmoetingen met Jezus” leermomenten ter inspiratie uiteengezet.  Een aantal zou ik graag met je willen delen.
 
Jezus spreekt met allerlei mensen: Jezus gaat in gesprek met geleerden en ongeletterden, gezonden en zieken, rijken en armen, en machtige en eenvoudige mensen. Jezus gaat niemand uit de weg. Jezus geeft het voorbeeld om ongehinderd contact te hebben met iedereen. Dat is vooral een kwestie van gewoon doen.
 
Jezus voert de meeste gesprekken op straat: Iemand heeft eens uitgerekend dat in de Bijbel 132 gesprekken van Jezus staan beschreven. Daarvan voerde Hij er zes in de tempel, vier in de synagoge en 122 op straat. Slechts tien gesprekken uit de Bijbel vinden plaats binnen een kerkelijke setting. Christenen van nu voeren vooral binnen de kerk geloofsgesprekken. Maar kijk naar Jezus, de meeste gesprekken vinden plaats tijdens Zijn dagelijkse rondwandelingen op straat, in huizen of op het dorpsplein.
Jezus geeft niet op alle vragen antwoord, maar Hij wijst wel de weg: Jezus stelt vaak een wedervraag in plaats van dat Hij een antwoord geeft. Jezus doet dit om ons zelf te laten nadenken over de vraag en het antwoord daarop. Het zou makkelijker zijn als Hij het antwoord had gegeven. Dan hoefden wij nu niet meer na te denken. Ook hierin vormt Jezus een voorbeeld voor hoe wij met anderen kunnen spreken. Wij weten soms geen antwoord op vragen die mensen stellen. Maar dat betekent niet dat het gesprek is afgelopen. Dan kan het gesprek juist beginnen! Probeer die vragen eens terug te leggen. Zo kun je toch in gesprek blijven en samen op zoek gaan naar het antwoord bij een open Bijbel.
 
Als kersverse voorzitter van het jeugdteam wil ik je van harte uitnodigen om eens een goed gesprek aan het gaan met je kind of kleinkind. Jongeren hebben veel vragen over het geloof en worstelen soms met hun positie in de maatschappij. Vraag eens wat voor rol geloof in hun leven speelt. Met welke geloofsvragen zij rondlopen. En wees niet bang dat je misschien het antwoord op de vraag ook niet weet, maar wees eerlijk. Vertel hoe jij tegen die vraag aankijkt.  Sta open en achterhaal wat hen drijft.  Dan weet ik zeker dat er vele mooie gespreken zullen volgen.

Nanda Tammes - van Mondfrans
Voorzitter Jeugdteam
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy