(Werk-)woorden van genade

Pas las ik in Jesaja 66:18: ‘De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien’.
Als ik die eerste zin lees denk ik wel ‘hoe kan dat, hoe moeilijk is dat met alle tegenstellingen en verschillen’. En hoe moeilijk vinden wij het om te gaan met mensen die anders zijn of anders doen, andere overtuigingen hebben of een ander geloof. Dat kan bedreigend voelen voor hoe wij onszelf zien, voor onze overtuiging, wie wij zijn. Maar als we ons afhankelijk weten van God en zo naar de ander durven kijken durven we misschien te ontmoeten. In relaties dichtbij en ver weg, werken aan vrede en verzoening, omgang met anders- of niet gelovigen. Ook daar waar je als christen maar een kleine minderheid bent. Durven we God daarin te vertrouwen? En (mede) te delen wat ons gegeven is? Kerk in Actie ondersteunt zo mensen in de wereld het evangelie te delen, ook in de praktijk.
Geloven in verzoening
Zoals een paar jaar geleden met het project 'Geloven in verzoening' in Colombia, waar het erom ging om in een situatie waar mensen zijn getekend door geweld, trauma’s en wantrouwen, samen vanuit de Bijbel hierin een richting te vinden.*
Zoals door de geschiedenis van Saulus, die voor zijn bekering mensen vervolgde, die bedreigend leken voor zijn overtuigingen (Handelingen 9: 1-19). Maar Saulus (Paulus) komt tot geloof in Jezus Christus. God wil met hem verder. Waarna Ananias toenadering moet zoeken tot een man die eerst een bedreiging was voor hem en voor zijn gemeenschap. Eén van de verhalen van verandering en verzoening, dat slachtoffers in Colombia kon helpen om te bidden voor Gods licht in het leven van de daders.
Het is ook een voorbeeld van vertrouwen, dat mensen kan sterken in moeilijke of bedreigende situaties. Vooral in landen waar spanningen zijn tussen christenen en andere religies, of waar christenen worden vervolgd, wil Kerk in Actie christenen versterken in hun geloof. Kerken worden gestimuleerd verbinding zoeken met andersgelovigen.
Onder druk
Zoals in Pakistan waar christenen, onder wie veel jongeren, bij de “Open Theological Seminary” (‘bijbelschool’, partnerorganisatie van Kerk in Actie) leren hoe ze sterker kunnen staan in hun geloof. Dat is nog niet zo makkelijk in een land waar discriminatie en onderdrukking de realiteit van alledag is. Waar het voor een jongere erg zwaar kan zijn als je de enige christen in de klas bent. Toch heeft de bijbelschool christenen geholpen hun leven te veranderen. En om een – navolgbaar – voorbeeld in de maatschappij te zijn.
Maar er zijn ook aanslagen geweest. Zoals in 2013 in Peshawar waar 119 mensen omkwamen en er honderden gewonden waren. De zondag erna zat de kerk toch weer helemaal vol. Op een vraag van de verbaasde media waarom ze niet weg bleven antwoordde een kerkganger: “Niemand kan ons van het geloof van Christus weghouden”.
De directeur van de bijbelschool (ds. Qaiser Julius), op bezoek in Nederland, antwoordde op de vraag naar zijn favoriete bijbelpassage: “2 Korinthiërs, 12 vers 9. ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt’”. Toen hij hoorde dat in Nederland voor christenen in Pakistan werd gebeden motiveerde het hem dat we een in Christus zijn.
Verschillen
Ook in Bangladesh zijn christenen met een half procent een kleine minderheid en er zijn heel weinig kerken. De meeste traditionele kerken gebruiken woorden uit het Sanskriet voor God en Jezus, die aansluiten bij het hindoeïsme.
In de bestaande Bengaalse kerken voelen christenen die vroeger moslim waren, zich niet altijd thuis. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar ervaren ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. De organisatie Isa-e Church, die onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie, zet zich voor deze christenen in. Ze ondersteunt hen bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in. Gemeenteleden zitten tijdens erediensten bijvoorbeeld op de grond en bidden met open handen. En Isa-e Church heeft gezorgd voor een bijbel waarin Sanskriet woorden zijn vervangen door Arabische. Zo zijn de bijbelverhalen en het christelijk geloof ook voor mensen met een islamitische achtergrond toegankelijk. Maar het is niet gemakkelijk: want op het moment dat ze echt voor Jezus kiezen, verandert hun positie in de samenleving.
Hoop
In tegenstelling tot in Bangladesh is het in Marokko niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. En veel van in Marokko gestrande Afrikaanse migranten, die via de woestijn Europa willen bereiken, zijn christen. Afkomstig uit diverse Afrikaanse landen treffen zij elkaar op zondagochtend in de Evangelische Kerk in Rabat. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft. Ook komen steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Zo is in Rabat een theologisch instituut, met veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Kerk in Actie geeft diaconale hulp.
Op allerlei plekken in de wereld wordt zo het evangelie uitgedragen en bijbelkennis doorgegeven. Zoals ook aan de theologische faculteit in Zambia waar Thijs en Marike Blok via Kerk in Actie naar zijn uitgezonden, dat nu ook door onze kerk wordt gesteund.
Een veelkleurig palet van christelijke gemeenschappen, ondanks tegenstellingen in de wereld en met verschillen. Waar christenen hun geloof uitdragen en belijden in ieders cultuur, taal en traditie. Ook in Nederland, divers, zoals in de rest van de wereld, maar een in Christus.
Elkaar ontmoeten, elkaar verstaan. Delen wat ons gegeven is. Ook daar waar je als christen maar een kleine minderheid bent. (Werk-)woorden van genade… Durven we het aan?
Rob van Manen, ZWO-commissie  (mailto: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
*(www.kerkinactie.nl diverse en blog Inge Landman 4 mei 2016 ‘daarom-zijn-we-vrij’ / contextueel bijbellezen)

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy