Afdrukken

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag.

Alleen Lukas laat ons zien wat er allemaal te beleven viel op de eerste Pinksterdag Dit weten we dankzij het boek Handelingen. De leerlingen moeten bij Lukas 7 weken wachten op de Geest en dat is helemaal niet zo lang. De andere evangelisten hebben het daar niet over. Pasen en Pinksteren in één dag, dat kan volgens hen wel.
Was Lucas beter geïnformeerd dan de anderen?
Opvallend is het zeker.
 
Hoe komt hij en de kerk in zijn voetsporen erbij voor 7 weken te kiezen?
Een mogelijk antwoord staat in Leviticus 23. Zeven weken na het begin van de oogsttijd wordt het einde van de oogst met een feest afgesloten, het zogeheten wekenfeest.
Vandaar de 7 weken tussen de Opstanding van onze Heer en het krijgen van de Geest. Met Pinksteren wordt de oogst binnengehaald
Een andere reden zou kunnen zijn dat hij medicus is.
Als geen ander weet hij dat een mens de tijd gegund moet worden om het overlijden van een dierbare te verwerken. Jezus is in de kracht van zijn leven door een rechterlijke dwaling ter dood gebracht. Hij is vermoord mag je wel zeggen.
Dit is heel moeilijk te verwerken voor moeder Maria en de broers van Jezus en ook voor zijn leerlingen. Hoe moeten ze verder?
                                                       
Voor rouwverwerking stond en staat een bepaalde periode en dat was vaak aan de kleding te zien. In een enkele plaats in ons land wordt nog klederdracht gedragen zoals in de buurgemeente Bunschoten/ Spakenburg. In de rouwperiode wordt de veelkleurigheid van de kraplap vervangen door een donkere kleur. Na de rouwperiode wordt de donkere kleur lichter en lichter waarna de veelkleurige kraplap weer te voorschijn komt. En op de botters wordt ook nu nog een zwarte wimpel gehesen als een van de bemanningsleden is overleden. Deze blijft hangen tot aan het nieuwe vaarseizoen.
 
De tijd nemen om het verlies van een dierbare te verwerken moet je jezelf gunnen en moet jou gegund worden. En daar ontbreekt het ons wel aan.
De Britse prins Harry heeft dat recent nog in een zeer openhartig interview verwoord.
Het verdriet om de dood van zijn moeder Diana had hij weggestopt. Het duurde tot zijn dertigste voor hij hulp zocht. Hij werd depressief en na twee jaar van totale chaos en op aanraden van zijn broer kroonprins William is hij naar een psycholoog gestapt.
Als je geen tijd neemt om de dood van een geliefde een plaats te geven in je leven, doe je jezelf tekort.
 
Bij Markus worden aanvankelijk de leerlingen in verwarring achtergelaten. Met de opstanding weten ze totaal geen raad.
De evangelist Mattheus vertelt ons dat de leerlingen direct aan de slag moeten en Johannes zegt dat er nog veel meer te zeggen valt over Jezus. Over wat dit dan wel is horen we hem niet zeggen
Lukas is het meest gedetailleerd over de periode tussen Pasen en Pinksteren. Pas als ze de Geest krijgen worden de leerlingen creatief. Van leerling worden ze tot apostelen. Pas dan dringt het echt tot hen door dat niet de dood en het lijden het laatste woord hebben, maar het leven.
 
Zoals een kunstenaar de geest moet krijgen om te kunnen beeldhouwen of te schilderen en een auteur om een boek te schrijven. De architect moet een ingeving krijgen om een mooi ontwerp te maken, zo hebben wij als gelovigen de Geest nodig Sta je onder druk dan is vaak de creativiteit niet zo groot. Je kunt je maar beter laten leiden door de Geest.
Pinksteren wil zeggen dat jij als gelovige de Geest op je af mag laten komen.Hulp van boven kunnen wij wel gebruiken. En een hele geruststelling is dat je niet in zeven sloten tegelijk hoeft te lopen. Rustig aan kan ons motto zijn.!
 
Het is geen dronkenmanstaal als je zegt, de Heer is waarlijk opgestaan.
Als je goed luistert op de eerste Pinksterdag hoor je de grote daden van God, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. De oogst kan nu echt beginnen.
De goede vruchten van de Geest, welke zijn dat?
Paulus heeft het in de Galatenbrief over de liefde en de vreugde, de vrede en het geduld, goedheid en trouw en ook de zelfbeheersing. Maar de liefde staat voorop.
Een permanente educatie met
de Geest die je komt aanwaaien aan je zij.
Dat kan heel wat worden.
Ds. Anne Nottelman