Voor de kinderen van de Kindernevendienst

 

Hallo allemaal,

Deze week begint het kerstproject. Tijdens het kerstproject hebben we van het verhaal van iedere week een kort filmpje gemaakt. Dit filmpje wordt in de dienst uitgezonden en staat na de dienst ook op de site van de kerk.
Hieronder kun je de bijbehorende werkjes downloaden.

Kerstproject: ‘IK ZIE TOEKOMST IN JOU’
Het kerstproject gaat dit jaar over hoe God toekomst ziet in ons mensen. God stuurde engelen naar de wereld met Zijn boodschap. Als wij luisteren naar de boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. Wij zien Gods wil, Gods plan om Zijn Koninkrijk te laten komen, ook in ons leven.
Door Zijn engelen houdt Hij ons als het ware een spiegel voor. We zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij betrekt bij zijn plan. Hij zegt als het ware tegen die mensen ‘Ik zie toekomst in jou’. God ziet ook toekomst in ons. Daar is Jezus’ komst een bewijs van! Dat God ook met jou verder wil, zie je als je door Zijn ogen naar jezelf kijkt.

Zondag, 29 november 2020
Een engel bij Zacharias - Lucas 1:5-25
Thema: Een engel kondigt Gods grote toekomst aan (Spiegel van belofte)
Een engel verschijnt aan Zacharias en toont Gods belofte aan hem. Hij zal een zoon krijgen.
God weerkaatst in de engel wat Hij wil. Zacharias’ reactie daarop is een afspiegeling van
zijn denken: hij kan het niet geloven. Hij zal daardoor de komende maanden niet kunnen
spreken. God zal Zijn belofte waarmaken en Zacharias zal leren dat te zien.

[Deze regel wordt vervangen door het bestandsbeheer als het artikel bekeken wordt] 

1e Advent - Zacharias

 
 
 

Welkom!

Deze site staat vol met verschillende activiteiten speciaal voor jullie. Kom gerust eens langs en neem je vrienden mee! Er is vast wel iets voor je bij. Je bent van harte welkom!

Bij iedere activiteit staat de naam van een contactpersoon. Bel of mail gerust als je meer wilt weten. Ook als je in plaats van deelnemer bijvoorbeeld als leiding of in het bestuur iets wilt betekenen.

Jeugdteam Kinderdienst Kindernevendienst Kinderkoor kinderpastoraat 
Panta Rhei Jongerennevendienst   Huiscatechese Jeugddienstcommissie
Kampweek
Kamp Website

Ora
Ora Facebook
  GJO De Rank
De Rank Website

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy