Voor de kinderen van de Kindernevendienst

 

 

Hallo allemaal,

Deze week is het thema: David wordt geholpen door Achimelech. 
De tekening en de puzzel zijn hieronder te downloaden.

 

 

David wordt geholpen door Achimelech
1 Samuël 21
Inleiding
Anna zit in de klas. Gisteren speelde ze in de bouwhoek, maar nu is ze aan de beurt voor een werkje. Meestal vindt ze dat erg leuk, maar nu snapt ze niet wat ze moet doen. Anna roept zachtjes om de juf. Die hoort haar niet. Ze is met andere kinderen bezig. Naast Anna zitten Sep en Ghita. Zij zijn allebei druk bezig. Zij snappen het werkje wel. Anna zucht. Ze duwt het blad over de tafel. Sep kijkt op. ‘Wat is er?’ ‘Ik snap het niet.’ Zegt Anna zachtjes. ‘Kan je me helpen?’ ‘Ja hoor.’ Sep schuift zijn stoel naast die van Anna. Hij pakt haar blad en vertelt wat ze moet doen.’ Nu snapt Anna het wel. Sep heeft Anna goed geholpen. Vandaag heeft David hulp nodig. Hij is op de vlucht en kan nergens heen. Gelukkig komt hij een priester tegen die hem kan helpen.
Bijbelverhaal
David is op de vlucht voor koning Saul. Saul is jaloers op David. Hij is zo jaloers dat hij zijn speer naar David gooide. David kon de speer maar net ontwijken. Het is voor hem niet veilig om nog in het paleis te wonen. Nu is David dus op de vlucht. Hij is heel plotseling vertrokken. Hij heeft geen eten bij zich en ook geen wapen. Waar kan hij heen? Zijn vader, moeder en broers wonen ver weg. Zij kunnen hem niet helpen. David vlucht naar de stad Nob. Wanneer hij in Nob aankomt gaat hij naar de priester Achimelech. De priester kan David vast de hulp geven die hij nodig heeft. Achimelech schrikt als hij ziet dat David alleen is. Hij is bang voor David. ‘Schrik niet.’ Zegt David. ‘De koning heeft mij een geheime opdracht gegeven. Niemand mag weten wat ik ga doen.’ Dat stelt de priester een beetje gerust. David heeft honger na zijn vlucht. ‘Hebt u hier iets te eten? Geef me brood of iets anders wat u hebt.’ Achimelech antwoord: ‘Ik heb hier geen gewoon brood, alleen maar offerbroden. Die kan ik alleen maar geven als je je aan de regels van God houdt.’ David begrijpt dat. ‘Ik houd me altijd aan de regels van God.’ De priester geeft David het offerbrood. David is er blij mee. Hij heeft ontzettend honger. David heeft ook nog een wapen nodig. ‘Hebt u hier ook een wapen? Ik had geen tijd om mijn eigen wapens te pakken. De koning had haast met zijn opdracht.’ De priester antwoord: ‘U hebt Goliat verslagen. Zijn zwaard is hier. Als u wilt, kunt u dat zwaard meenemen. Iets anders is er niet.’ David neemt het zwaard aan. Hij is blij met de hulp die hij van priester Achimelech heeft gekregen. Met de broden en het zwaard vlucht David dezelfde dag nog verder weg van koning Saul. 

 
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy