Voor de kinderen van de Kindernevendienst

 
 
Hallo allemaal,
Ook deze week weer een nieuw verhaal voor jullie. hieronder de bijbehorende werkjes te downloaden.
Het verhaal en de kleurplaat staan ook op de site van  ‘Vertel het maar’: www.vertelhetmaar.nl
 
Jezus bidt voor ons
Johannes 17:1-13
 
Inleiding:
‘Mama, zegt Jip, ik wil Rik zo graag helpen maar ik weet niet hoe.’  ‘Waarmee dan?’, vraagt mama.   ‘ Rik is al heel lang ziek en soms heeft hij pijn, zegt Jip. ‘Ik wilde dat er een wonderpil was om hem beter te maken. ‘Je kunt wel iets voor hem doen, zegt mama. ‘Wij kunnen samen wel iets voor hem doen. Kom maar dan gaan we samen op de bank zitten.’ Jip snapt er niks van, wat kunnen ze op de bank nu voor Rik gaan doen? Dan ziet hij dat mama haar handen vouwt. Natúúrlijk, ze kunnen voor hem bidden. Vragen of God bij Rik wil zijn en als het kan weer beter wil maken.
Bijbelverhaal
Jezus praat ook met zijn Vader in de hemel. Het duurt niet lang meer dan gaat Hij bij Hem wonen. Hij bidt voor zijn leerlingen. De vrienden geloven in Jezus en willen graag bij Hem horen. Als Jezus naar zijn Vader in de hemel gaat, mogen zij zelf over Hem gaan vertellen. Jezus bidt daarom dat de Here God bij hen wil zijn. Ze hebben Hem nodig om dat goed te kunnen doen.
Nu Jezus in de hemel is bij God, bidt Hij ook voor ons. Hij bidt dat iedereen op de wereld bij God wil horen. Dat Hij ons wil helpen om goed naar Hem te luisteren. Dan kunnen we elke dag alles doen zoals God dat graag wil. Als we dat doen wordt het hier om ons heen een beetje mooier. En weet je , dan mogen we voor altijd blijven leven. Eerst hier op aarde en later in de hemel. Is dát niet fijn!

Knip de hand uit en kleur hem in.  Trek je eigen hand om op een ander papier en knip deze ook uit.  Plak je eigen hand boven op de andere hand. Die grote hand, daarbij mag je denken aan Gods hand,  die altijd voor je zorgt. Die andere hand, dat ben jijzelf. Je mag altijd dichtbij God  komen. En die twee handen samen, dat zijn biddende handen. De Here Jezus is nu in de hemel, en daar bidt Hij ook voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat we nodig hebben. Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen dicht bij Hem te blijven, iedere dag. Jezus bidt voor jou. Jij mag jouw hand leggen in  die van God.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy