Agenda

Download als een iCal bestand
V&T - Keltisch-christelijk geloven
Donderdag 09 Februari 2023, 20:00 - 22:00
Keltisch-christelijk geloven: inspiratie en actie
 
Inleider: Roel Bosch uit Zeist
 
Soms hoor je de term: ‘Keltisch christendom’. Er hangt een sfeer omheen van zachtheid, aardsheid, verbondenheid met de natuur en met de seizoenen. Boekjes met Keltische zegenspreuken en gebeden doen het al vele jaren goed. Heel wat koren zingen: ‘May the road rise to meet you’.
Ds. Bosch zal op deze avond dat beeld wat bijstellen. De Keltische geloofsge-tuigen, onder wie Columba, eisten veel van zichzelf en anderen. Ze leefden tegelijk in dankbaarheid voor de vele zegeningen van de Eeuwige. In onze tijd is Columba de inspirator van de Iona Community, een internationale en oecume-nische gemeenschap van christenen die inspiratie en actie bij elkaar wil houden.
Dr. Roel A. Bosch (Den Haag, 1958) is predikant van de NoorderLichtgemeente in Zeist, en verbonden met de Iona Community. Hij schreef onder andere het boekje ‘Er zijn – Keltisch-christelijk geloven’. Hij was redactielid van ‘Opstaan, meer liederen en gebeden uit Iona en Schotland’, van ‘Liedboek 2013’, en eindredacteur van ‘Psalmen anders’, de aanvulling op dat liedboek.
 
Info:       Gerrit van den Berg (033-2453482)
Datum:       donderdag 9 februari 2023
Tijd en plaats:  20.00 uur in de Kruiskerk
Entree:       € 4,-
 
iona

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35