Agenda

Download als een iCal bestand
Uw naam worde geheiligd……vanuit Joods perspectief
Zaterdag 28 Januari 2023, 13:30 - 16:00

Uw naam worde geheiligd……vanuit Joods perspectief

Als christenen kennen we het “Onze Vader” waarin o.a. de bede “Uw Naam worde geheiligd” voor komt. Van origine is het “Onze Vader” een joods gebed. Als we willen begrijpen wat de diepe betekenis is van deze bede, is het goed om te luisteren naar de joodse uitleg.

In deze bijeenkomst neemt Beatrice Jongkind ons mee in de joods-/rabbijnse uitleg van deze bede. Wat betekent deze bede in tijden van voorspoed, maar vooral in tijden van tegenspoed en onrecht als alles je ontnomen wordt. Hoe kan in zo’n situatie de bede klinken “Uw Naam worde geheiligd”.

Na de inleiding zal Asaf Pelled, een Messias-belijdende Jood, een toelichting geven op het Kaddisj. Een joods gebed, dat een verkonding is van de heiliging van de Naam in woord en daad in het gewone leven en in moeilijke omstandigheden.

Ook als christenen worden we soms geconfronteerd met lijden. Door te luisteren naar de joodse uitleg kan het ons wellicht verrijken hoe we deze bede kunnen bidden in tijden van voor- en tegenspoed. De inleiding zal mogelijk vragen/opmerkingen oproepen.
Hierna is er gelegenheid het gesprek met elkaar aan te gaan over “Het heiligen van de Naam”. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de classicale commissie Kerk&Israël Veluwe, en wordt geleid door ds. Davy Hoolwerf, voorzitter class. com. Kerk&Israël Veluwe en predikant Arkgemeente Ede.
Studie – ontmoetingsmiddag Kerk & Israël Veluwe;

Datum: zaterdag 28 januari 2023;
Tijd: 13.30 – 16.00 uur;
Locatie: De Ark, Ede (Heyendaal 10);
Sprekers: Ds. Beatrice L. Jongkind, Asaf Pelled.

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35