Nieuws van de Stichting Nijkerk voor Gruisor


Binnenkort gaat de kerstpakkettenactie weer van start. Op advies van de predikant van Gruisor, Imola Csenteri, worden weer 200 pakketten samengesteld en uitgedeeld aan de boerenbevolking van Gruisor en de zigeuners van Csóka. De kerstpakketten worden nog steeds bijzonder gewaardeerd. Weliswaar is de levensstandaard van een aantal bewoners verbeterd, maar om geen scheve gezichten te krijgen, vindt de predikant het niet wijs om onderscheid te maken tussen mensen die een pakket hard nodig hebben en mensen die het zouden kunnen missen. Ook worden weer pakketjes samengesteld voor de kinderen van de school in Gruisor en Csóka.
De actie wordt weer in december uitgevoerd. Het streven is, dat weer een afvaardiging van de stichting naar Roemenië zal vertrekken om de actie te begeleiden. De predikant zal nog nagaan of er onder de bevolking andere noden zijn waarin de stichting financieel kan bijdragen. Gedacht wordt aan medische kosten die niet worden vergoed en die de gebruikers eigenlijk niet kunnen betalen. En bij de plaatselijke overheid wordt uitgezocht of er nog prefab woningen in Csóka mogen worden geplaatst voor mensen die geen fatsoenlijke woning hebben. De benodigde materialen zijn beschikbaar.
De stichting gaat zuinig om met het geld dat binnenkomt van giften en donaties. Al het geld komt ten goede van de bewoners! Daardoor is een financiële buffer opgebouwd en hoeven we dit jaar niet te flyeren of om een bijdrage te vragen. Kortom, de actie wordt ditmaal volledig bekostigd uit de kas van de stichting. Met dank aan alle gulle gevers en donateurs van de afgelopen jaren! Maar mocht u toch willen bijdragen, dan houden we u niet tegen...
mr. G. van der Schuur
Secretaris

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35