‘De kracht van Gods woord’


Er zijn van die tijden in het jaar en in ons leven, dat de duisternis aan de winnende hand lijkt te zijn. Zo tegen het einde van het kalenderjaar zijn de dagen kort en donker, en is het koud buiten. En ook de kranten en het journaal sparen ons niet. Overal oorlog in de wereld, zinloos geweld om ons heen, onrecht in alle soorten en maten. Dan kan de moed ons wel eens in de schoenen zinken.

In Bijbelse tijden was de situatie ook meer dan eens uitzichtloos. Heel vaak heeft de geschiedenis van het volk Israël aan een zijden draadje gehangen. Er lijkt in de verhalen over de aartsmoeders, over Sara, Rebecca en Rachel, vaak geen toekomst meer te gloren. Maar dan gebeurt er iets dat niemand meer verwacht. Mensen op een doodlopende weg ontdekken ineens weer perspectief. Nieuwe hoop wordt - soms letterlijk - geboren. Deze momenten hebben iets van een inbraak, van een overval.

Maria krijgt ook met zo’n inbraak te maken. Al is de engel Gabriël wel een inbreker met manieren. Hij begroet haar met liefde: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Eeuwige is met je’. Toch is Maria helemaal overrompeld door de komst van deze engel. Ze schrikt hevig bij die woorden, ze raakt in verwarring.

Maria heeft niet om een kind gebeden, zoals haar nicht Elisabet. Ze heeft geen initiatief getoond. Maria was waarschijnlijk gewoon tevreden met haar leven, er op ingesteld om te trouwen met Jozef. Misschien al bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe fase in haar leven. Maria heeft niet om deze inbraak in haar leven gevraagd. Het komt allemaal over haar heen. De engel laat Maria weten dat er een geheel ander soort leven is, dat als een bestemming op haar wacht. Het is een hemelse bestemming, voor een aards meisje, met aardse vragen. De reactie van Maria is dan ook een herkenbare: ‘Maar hoe zal ik dan een kind baren, als ik nog nooit gemeenschap gehad heb?’

De ontmoeting tussen Maria en Gabriel wordt in een paar zinnen beschreven. Een paar verzen aan het begin van het evangelie, het goede verhaal voor de mensen. Maar er gebeurt een hoop. Tussen de regels is er wellicht wel meer gevraagd of gesproken. Hoe deze ontmoeting precies is verlopen, weten we niet. Maar duidelijk wordt dat Maria in deze ontmoeting iets van God zelf heeft ervaren. Dat moet wel, anders ga je een dergelijke uitdaging niet aan. Zij vindt in deze ontmoeting genoeg kracht en vertrouwen om het met Gods aanwijzingen te wagen.

Maria waagt het met Gods belofte en ze stelt zich beschikbaar voor Zijn plan met de geschiedenis. Ze weet niet precies wat haar te wachten staat, maar ze drukt haar geloof op

een ontroerende manier uit, wanneer ze zegt: ‘de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Een moedige uitspraak, van een dappere jonge vrouw. Maria gelooft de woorden van God, al is het een enorm perspectief dat de engel Gabriël haar laat zien. Zij gelooft en laat zich inschakelen in Gods geschiedenis met mensen. Maria gelooft in de kracht van de woorden van God. Zoals de engel Gabriël zegt: ‘Voor God is niets onmogelijk.’

En wij, geloven wij in de kracht van Gods woord? Geloven wij dat wat Hij zegt, dat dat ook gebeurt? Gods woord is krachtig, of wij het nu kunnen geloven of niet. Het Koninkrijk waar hij alle eeuwen door al op gewezen heeft en mensen bij ingeschakeld heeft, dat zal eens komen. En God wil niets anders dan ons mensen daarin betrekken, ondanks onze vragen en twijfels, angsten en ongeloof. Hij wil ons meenemen in die grote stroom dwars door de geschiedenis heen, waarin Hij laat zien dat zijn Koninkrijk baan breekt.

Dat is een groot perspectief, dat ver uitstijgt boven ons aardse leven. Maar toch ook verrassend dichtbij kan zijn. Want de geschiedenis van God met mensen voltrekt zich langs de lijnen van gewone mensen. Niets is onmogelijk voor onze God!

ds. Rianne van der Nagel-Meter

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35