Eerstkomende kerkdiensten

 
   
  Zondag  24 maart - 3e zondag Veertigdagentijd
Kruiskerk- 09.30 uur 
Ds. Egbert Egberts  
Ouderling van dienst Egbert de Groot
Tweede ouderling Titia van Duinen
Diaken Hennie  van den Brink
Gastvrouw/-heer Joke Jansen, Agnita Loch, Jan Reitsma
Lector Riet Kreunen
Organist Theo te Brake
Koster Henk Lozeman
Jongerennevendienst nvt
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Anneloes Dekker en Marije van Bloemendaal
Groep 3-4 Henriët Blokhuis
Groep 5-6 Brigit van Veen en Michelle van Veen
Groep 7-8 Gerda Terwiel en Joanny Terwiel
Oppas Madelon van de Veen, Judith Elgersma, Anna de Jong, Willemijn van Keulen
   
Kruiskerk - 18.30 uur 
Ds. Jan Willem Overvliet
Organist  Dinie Jager-Raven
   
  Wooncentrum De Pol - 10.30 uur
Truus Valstar  
Ouderling van dienst Rita Jonkman
   
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het diaconaat (Kerk in Actie).
De tweede collecte is bestemd voor de kerk
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
24 maart 2019 - Veertigdagentijd collecte
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.
“Toen ik in klas 7 zat, kon ik niet meer naar school. Mijn ouders waren te arm en ik moest mijn vader helpen met het hoeden van geiten. De organisatie Sadhana overtuigden mijn vader en moeder dat ik weer naar school moest. Omdat mijn moeder weer werk kreeg via de overheid, was er ook weer genoeg geld dat mijn zusjes en ik allemaal naar school konden. Nu zit ik in klas 8. Ik heb veel vriendinnen en kan goed leren.” Tawalika, 13 jaar
Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/materialen
Fred Jansen – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 033-2459450
Bij de kerkdiensten
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8.
Verhaal: Petrus wil Jezus niet meer kennen. N.a.v. Lucas 22:54-62.
 
Uitzendingen.
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid.
 
24 maart: Petrus durft niet te kiezen
Lucas 22:54-62
Uitleg projectverbeelding

Petrus heeft aan Jezus zijn gelofte afgelegd, heeft beloofd Hem trouw te blijven. Petrus ziet hoe Jezus zich gevangen laat nemen. Hij volgt Jezus op een afstand. Dat is best dapper; hij laat zien dat hij veel om Jezus geeft, zoals hij ook steeds heeft gezegd. In het huis van de hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol. Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven. Hij vertrouwt niet op Gods reddingsplan, maar zoekt zelf een uitweg. Omstanders zeggen: “Jij hoort bij Jezus. Jij bent toch zijn vriend?”. Petrus antwoordt: “Ik was in zijn buurt. Ik ken Hem niet persoonlijk”. Hij is niet eerlijk. Hij legt een gelofte af met twee vingers gekruist op zijn rug. Hij weet dat hij liegt. Zo neemt Petrus afstand van wat Hij van Jezus heeft geleerd. Zo keert hij God de rug toe, drie keer. Over deze zonde slaat de haan alarm!
 
Ochtenddienst zondag 24 maart - Derde in de Veertigdagen
Thema: Petrus durft niet te kiezen (Lucas 22: 54-62)
In deze dienst sluit ik aan bij het project van de kindernevendiensten voor de Veertigdagen.
Mede met het oog op de bijeenkomst voor 25-45 om 11.00 uur is er extra muzikale inzet. De band waar onze jongerenwerker Fleur Snipperberg deel vanuit maakt verleent medewerking aan de dienst. Graag tot zondag!
Ds. Egbert Egberts
 
Avonddienst zondag 24 maart - Vesperdienst
Zondagavond zal een Vesperdienst zijn. Een eenvoudige dienst waarin ruimte is voor verstilling en gebed. Wilt u vooraan op de stoelen gaan zitten zodat we toch verbondenheid met elkaar kunnen ervaren? Dit jaar zullen er ook weer Vesperdiensten worden georganiseerd in de Stille Week in de Grote Kerk. We doen hieraan mee in samenwerking met diverse andere kerken in Nijkerk. 
JWO
 
N.B.:
Zondag 31 Maart zal ’s morgens de muziekgroep Wakin’ meewerken aan de dienst. Zij hebben prachtige eigentijdse liederen ingestudeerd en we hopen daarvan te genieten met veel jongeren en ouderen.
JWO