Eerstkomende kerkdiensten

  Zondag 26 mei 2019
   
Kruiskerk- 09.30 uur 
Ds. F.A. de Kok  m.m.v. het kinderkoor Eigenwijs!
Ouderling van dienst Nanda Tammes
Tweede ouderling Richard Vedder
Diaken Aart Hoeve
Gastvrouw/-heer Marja Berkloo, Marco Geluk, Bonnie Mons
Lector Marleen Horsting
Organist Geurt Albert Buitenhuis
Koster Jan en Marry Kerssies
Jongerennevendienst Carolien en Jan
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Ingrid en Lotte van Loo
Groep 3-4 Jeanette Guliker en Diana van Bloemendaal
Groep 5-6 Liesbeth van Dasselaar en Marjanne Pranger
Groep 7-8 nvt
Oppas Hermien van Bokhorst, Lisa Vermeijs, Nora Doornhof, Joris Dekker
   
Kruiskerk - 18.30 uur 
Ds. Egbert Egberts  Sing-In Nijkerk Zingt m.m.v. Tin Speransa
   
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
Bij de kerkdiensten
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 6.
Verhaal: Een andere Trooster dan Jezus, n.a.v. Johannes 14:15-31