Eerstkomende kerkdiensten

 
 
  Zondag  27 oktober 2019
   
Kruiskerk- 09.30 uur
Mevr. Thea Deinum-Kloek  
Ouderling van dienst Jan van de Kuinder
Tweede ouderling Cobi van Bokhorst
Diaken Henk Eijk
Gastvrouw/-heer Harm Folkers, Marian Lozeman, Bonnie Mons
Lector Meindert Zuur
Organist Dinie Jager-Raven
Koster Henk Lozeman
Jongerennevendienst nvt
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Frouke Bloemendal, José Lokhorst en Asmara Lokhorst
Groep 3-4 Margrit en Fleur van de Braak
Groep 5-6 Aline Boterenbrood en Linda Buitenhuis
Groep 7-8 nvt
Oppas Madelon van de Veen, Judith Elgersma, Anna de Jong, Brenda van Dronkelaar
   
Kruiskerk - 17.00 uur
Ds. Egbert Egberts  
Organist Henk Hortensius
   
 
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de Solidariteitskas, College van Kerkrentmeesters.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
 
Bij de kerkdiensten
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 6.
Verhaal: Saul gezalfd tot koning, n.a.v. 1 Samuel 9-10.
 
Beeld en Geluid
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid. Meer info in het jaarboekje pagina 26 en 27.
 
Terugblik
Dienst van Hoop en Bemoediging zondagmorgen 20 oktober 2019
De dienst van Hoop en Bemoediging van afgelopen zondagmorgen was een mooie dienst, waarin de aandacht uitging naar de zieken en de werkers in de gezondheidszorg. Er werden namen genoemd van zieken en voor hen werd speciaal gebeden. Ook vele voorbeden werden ingediend, zowel voor de dienst als tijdens de dienst. Deze voorbeden werden anoniem meegenomen in gebed. Het is juist goed, om ziekte, verdriet, tegenslag, maar ook vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen. Uiteraard kunt u iedere zondag voorbede aanvragen. Het zou erg fijn zijn, wanneer de voorbeden meer onder de aandacht zouden komen.
Op veler verzoek onderstaand lied:
 
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
 
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
 
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.
 
Namens de commissie,
Ria Karelsen
 
Nu ik ouder word
Dit is het thema voor de ouderendienst die wij 27 oktober a.s. hopen te vieren waarbij wij U van harte welkom heten.
De dienst begint om 17.00 uur.
Voorganger is Ds. Egbert Egberts.
Medewerking wordt verleend door de Chr. Gem. Zangvereniging Exelsior uit Nijkerk o.l.v. Ineke Bos-Strootman.
Na afloop bent U van harte welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
We hopen op een mooie inspirerende dienst.

Namens de ouderendienstcommissie,
Herma en Nico