Elon


De jongensnaam Elon kom je niet vaak tegen. Misschien kent u niemand die zo heet, al zal een autoliefhebber direct denken aan Elon Musk, de grote baas van Tesla. Hij is wereldberoemd geworden door het ontwikkelen en fabriceren van de elektrische auto. Aan hem zit ik overigens niet te denken.

Heb je op een christelijke lagere school gezeten dan ben je de naam Elon tegengekomen in het rijtje van de richters..
Elon leefde in de 12e eeuw vóór chr. en kwam uit de provincie (stam) Zebulon. Als richter zal hij daar de nodige bekendheid hebben gehad.
Echter het is onmogelijk om het verborgen verleden van deze richter te achterhalen..
Richters, wat waren dat voor mensen? In de tijd toen er nog geen koningen waren in Israël gaven zij bestuurlijk en militair leiding aan het volk.

Waarom wordt zijn naam genoemd in het boek Richteren?
Om het getal 12 vol te maken? Dat zou kunnen. Zo kennen we de 12 zonen van Jacob bij naam en de 12 stammen van Israël en zo ligt het ook een beetje voor de hand dat er 12 richters zijn geweest.
Veel richters waren vechtersbazen van het type 'geen woorden maar daden'. En hun heldendaden worden dan ook uitvoerig beschreven. Als kind vond ik de verhalen over krachtpatser Simson geweldig. Vooral het verhaal van die steunpilaren in de tempel die hij als luciferhoutjes wegdrukte.
Daarbij valt Elon helemaal in het niet..

Ooit bezocht ik een oude dementerende man, die elke morgen van 10.00 tot 11.00 uur de aardappelen schilde en onderwijl steeds weer verzuchtte: het leven is een kwestie van opgaan, blinken en verzinken.
Mensen worden geboren, groeien op en gaan dood. Ze hebben niet het eeuwige leven. Als je naam niet meer genoemd wordt dan zijn ze je vergeten. Vandaar de struikelstenen ook hier in Nijkerk en het pasgeleden onthulde Namenmonument in Amsterdam. Opdat zij niet vergeten worden.

Elon heeft geboft evenals Willem Beukelsz. uit Biervliet omdat een attente historicus heeft opgeschreven dat hij het haring kaken heeft uitgevonden. Echter al die duizenden visserslui die in het voorjaar weken achtereen haringen hebben gekaakt zijn onbekend gebleven.

Uit de tijd van Ard en Ceesie kan ik me de naam van Fred Anton Maier, de Noorse schaatslegende, nog heel goed herinneren. Het was een genot die schaatser de 10 km te zien rijden. Alle kranten schreven lovende woorden over hem. Maar dat is een halve eeuw geleden en de meeste mensen zullen nog nooit van hem gehoord hebben. Weet u nog wie kardinaal Alfrink was die ooit door Wim Kan 'Sjors van de rebellenclub' werd genoemd? Mensen worden gekend en mensen worden weer vergeten. Geen mens ontkomt daaraan.
Mensen op leeftijd die nauwelijks nog een deur uit komen hoor je zeggen dat de kring om hen heen alsmaar kleiner wordt. Er komen geen mensen meer bij, er gaan alleen maar af. De kring met wie ze het verleden kunnen delen krimpt en krimpt.

Ooit stond je midden in het leven en nam je actief deel aan het verenigingsleven. De telefoon rinkelde geregeld. Je stond dag en nacht klaar voor mensen, die een beroep op je deden. Een zeer trouwe bezoeker was je en kaartenschrijver. Een groot zakenman. Je hebt duizenden werknemers gehad of je was ooit zanger of voetballer bij Sparta Nijkerk. En toch blijft het opgaan, blinken en verzinken. Of zoals de dichter van Psalm 103 het onverbloemd zegt:
“De mens- zijn dagen zijn als het gras
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer”.

Er komt blijkbaar een eind aan het gekend worden. We leven misschien nog lang voort in de verhalen, maar dat is niet eeuwigdurend. Dat weet ook de psalmdichter, maar legt zich daar niet bij neer.. Waar feitelijk een punt gezet moet worden gaat de psalmist een stap verder en brengt Gods trouw in stelling. Gods trouw is van eeuwigheid tot eeuwigheid, zo staat het in de vorige vertaling. In de Naardense vertaling staat 'maar de vriendschap van de Ene is van eeuwig tot eeuwig over wie hem vrezen'. In de huidige vertaling staat het zo:
zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich Zijn trouw over wie Hem vrezen.
Dit is een doorbraak. De Eeuwige kent bij name en blijft dat doen. Heel bijzonder! Je wordt gekend door Hem en daar komt geen einde aan. Het is bijna niet te geloven, maar toch.
De trouw van de Eeuwige overwint alles. Dat geeft je energie, ook als je krachten afnemen.

Anne A. Nottelman