Onze predikanten en kerkelijk werkers. Mocht u contact met hen willen zoeken, klik op de naam/foto.

Ds van der Sloot     Jolijn van de Veen
Ds van Dam     Ds van der Nagel
Ds Egberts     Aster Barkmeijer-Dirksen

Predikanten

Naast hun pastorale en diakonale taak zijn predikanten opgeleid om Gods Woord, de Bijbel, uit te leggen en voor te gaan in de erediensten. Dit is hun eerste en meest zichtbare taak in de gemeente. Onze predikanten hebben een uitgebreid takenpakket omdat zij degenen zijn die fulltime in dienst van de gemeente staan en hier ook een universitaire opleiding voor hebben gevolgd.
Naast de predikanten is ook nog een aantal kerkelijk werkers werkzaam in de gemeente. Zij hebben een hbo opleiding gedaan. 

Onze predikanten zijn op dit moment:

Wijk Noord - Ds Kees van Dam

Wijk Oost - Ds Klaas van der Sloot

Wijk Zuid - Ds Egbert Egberts

Onze kerkelijk werkers zijn:

Wijk West; tevens opbouwwerker - Jolijn van de Veen - Florijn

Jongerenpastoraat - Vakant 

Ouderenpastoraat - Aster Barkmeijer-Dirksen

Globale wijkindeling:

 

 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy