Links

Via onderstaande websites kunt u kennis nemen van nieuws en informatie zoals die landelijk en lokaal bij andere kerken beschikbaar wordt gesteld:

 

LANDELIJK NIEUWS WEBSITES

PKN Nederland Officiele site PKN
Jeugdsite PKN JOP.NL
Kerk in Actie Website Kerk in Actie
Classis Veluwe Site van de Classis Veluwe
   

PLAATSELIJKE NIEUWS WEBSITES

Gezamenlijke Open Kerk Nijkerk Open Kerk Nijkerk
De Fontein  Buitengewone wijkgemeente
Vredeskerk Hervormde Vredeskerk
Hervormde Gemeente Nijkerk  Hervormde kerk 
Eben-Haezerkerk Nijkerkerveen
Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen
Hervormde Gemeente Nijkerkerveen
GKV Nijkerk West Bron van Leven
GKV Nijkerk Oost Ger. Kerk Vrijgemaakt Oost
Evangelische Gemeente De Ark
CGK Nijkerk De Kandelaar
Jezus Centrum Nijkerk Jezus Centrum Nijkerk
RK Catharina parochie Nijkerk St Catharina Geloofsgemeenschap
Nieuw Apostolische Kerk Nijkerk Nieuw Apostolische Kerk
Hersteld Herv.Gemeente Nijkerk Hersteld Hervormde Gemeente
   

OVERIGE LINKS

Confessioneel Gereformeerd Beraad CGB
Bijbel online biblia.net

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy