Wie zijn wij.

 Onze kerk, de Gereformeerde Kerk van Nijkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Wij vormen een grote kerkelijke gemeenschap met ruim 2.600 leden en een kerkgebouw. 

Drie predikanten vervullen de pastorale taak in onze gemeente en geven kleur en inhoud aan de diensten iedere zondag. Deze worden gehouden in de Kruiskerk . Met veel mensen, jong en oud, komen we iedere zondag samen. Het zijn diensten waarin we willen luisteren naar wat God ons wil vertellen, bidden en voor Hem zingen. We lezen een deel uit de Bijbel, dat daarna - in de preek - door de predikant wordt uitgelegd. Samen zingen we psalmen, gezangen en liederen begeleid door orgel en (soms) piano en/of een koor of band.

De diensten zijn ook via kerkomroep.nl of via de regionale tv-zender (A1) te volgen.

Geloven doe je niet alleen op zondag. Ook door de week staan we via verschillende activiteiten stil bij wat de Bijbel ons leert over Gods liefde en over Jezus. Denk bv. aan catechisatie (onderwijs aan de jeugd), bijbelstudie en gebed. Vele gemeenteleden doen hieraan mee. Dit gebeurt zowel thuis als in onze kerkgebouwen.

Daarnaast willen we er ook zijn voor elkaar en voor onze omgeving. Aandacht voor de ander is voor ons heel belangrijk. Aandacht kan daarbij ook de vorm van hulp krijgen.

Wij willen u graag meer vertellen over onze kerk en daartoe bestaat onder andere deze site. Er staat veel informatie op deze site. Mocht u echter nog vragen hebben, gebruik dan het reactieformulier. Deze is te vinden onder de knop "Reacties" onderaan "Contacten".


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy